ISSN: 2630-5720

Quick Search
Case report of neonatal pertussis with persistant leukemoid reaction []
. Ahead of Print: HNHJ-28199 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.28199

Case report of neonatal pertussis with persistant leukemoid reaction

Abdulkadir Bozaykut1, Sibel Ergin Şahin1, Hacer Aktürk2, Hatice Güllüelli1, Rabia Gönül Sezer1
1University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Childrens Diseases Training and Educational Hospital, Istanbul
2University of Health Sciences, Zeynep Kamil Maternity and Childrens Diseases Training and Educational Hospital, Pediatric Infectious Diseases, Istanbul

Pertussis is a respiratory tract infection caused by Bordetella Pertussis and can be a life threatening disease especially for young infants. It can be seen at any age. Since Pertussis can be mortal for unimmunized infants, a new immunization programme known as Cocooning Strategy is started.
Herein, we report a newborn with persistant leukemoid reaction diagnosed as Pertussis and we aimed to discuss the case in the light of current literature.

Keywords: leukemoid reaction, newborn, pertussis

Persistan lökomoid reaksiyon ile seyreden neonatal boğmaca: olgu sunumu

Abdulkadir Bozaykut1, Sibel Ergin Şahin1, Hacer Aktürk2, Hatice Güllüelli1, Rabia Gönül Sezer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM, Çocuk Enfeksiyon, İstanbul

Boğmaca, Bordetella Pertussisin neden olduğu bulaşıcı ve özellikle süt çocuklarında yaşamı tehdit eden bir solunum yolu enfeksiyonu hastalığıdır. Her yaşta görülebilir. Ancak aşılamaya başlanmamış bebeklerde mortaliteye sebep olduğundan, son yıllarda boğmaca aşı uygulamalarında koza stratejisi adıyla bilinen yeni bir aşı programı uygulanmaya başlanmıştır.
Bu makalede yenidoğan döneminde boğmaca tanısı alan ve persiste eden lökomoid reaksiyonla seyreden olguyu güncel literatür bilgileri ışığında sunmayı hedefledik.

Anahtar Kelimeler: boğmaca, lökomoid reaksiyon, yenidoğanCorresponding Author: Abdulkadir Bozaykut, Türkiye
LookUs & Online Makale