ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Evaluation of palliative care patients admitted to emergency department []
. Ahead of Print: HNHJ-29494 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.29494

Evaluation of palliative care patients admitted to emergency department

Davut Tekyol1, İbrahim Altundağ1, Nihat Müjdat Hökenek2, Gürkan Akman1
1Department of Emergency Medicine, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Palliative care is a multidisciplinary approach which should be applied in order to relieve the remaining physical, social, psychological and mental problems of the patients who have a progressive and untreatable disease in order to live the remaining time comfortably. Our aim is to examine the patients, who are in need of palliative care and admitted to the emergency department, to determine the diagnosis of the patients, the reasons of applications to the emergency services and to show how the emergency services can contribute to the solution of the complaints of palliative care patients.In accordance with this purpose, 184 patients who were admitted to HaydarpasaNumune Training and Research Hospital Emergency Medicine Clinic between January 2017 and March 2018 and who needed palliative care as a result of the evaluations were included in the study.The aim of this retrospective study was to provide a more effective and accurate approach to palliative care patients who applied to the emergency department.Palliative care patients, many of whom are dependent on another person, when they are considered to be in need of urgent care and symptomatic treatment, should be treated with care and attention in small palliative care units of the emergency services. In order to provide better palliative care, we can determine palliative care as a new side of the emergency department. In addition, opening a palliative care policlinic in emergency department and increasing the quotas of palliative care services can be evaluated for this purpose.

Keywords: palliative care, emergency department, emergency, palliation

Acil servise başvuran palyatif bakım hastalarının değerlendirilmesi

Davut Tekyol1, İbrahim Altundağ1, Nihat Müjdat Hökenek2, Gürkan Akman1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kartal Dr. Lutfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

Palyatif bakım ilerleyici ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanan hastaların kalan zamanlarını konforlu bir şekilde yaşamalarını hedefleyen bir branştır. Bu süreçte karşılaşabilecekleri fiziksel, sosyal, psikolojik ve ruhsal tüm problemlerini gidermeye yönelik uygulanması gereken multidisipliner bir yaklaşımdır. Amacımız palyatif bakım ihtiyacı olup acil servise başvuran hastaların incelenerek, aldığı tanıları, acil servise başvuru nedenlerini araştırmak ve acil servislerin bu hasta grubunun hangi şikayetlerinin çözümüne katkıda bulunabildiğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, Ocak 2017 ve Mart 2018 dönemleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine başvuran ve yapılan değerlendirmeler sonucunda palyatif bakım ihtiyacı olan 184 hasta çalışmaya alındı.Retrospektif olarak yapılan bu çalışmamızın ortaya çıkardığı sonuç ve sayısal verilerin, acil servise başvuran palyatif bakım hastalarına daha efektif ve doğru bir yaklaşımda bulunulmasında yol gösterici olmasını hedefledik. Birçoğu bir başkasına bağımlı bir şekilde hayatını sürdüren palyatif bakım hastalarının acil bakım ve semptomatik tedavi almaları gereken durumlarda acil servislerde önceden tasarlanmış ergonomik ve ihtiyaçları kolaylaştıracak birimlerde tedavi ve bakım almaları düşünülebilir. Daha iyi bir palyatif bakım sunmak amacıyla palyatif bakımı acil servisin yeni bir yandalı olarak belirleyebiliriz. Ayrıca acil servislerde palyatif bakım poliklinik hizmeti açılması ve palyatif bakım servislerinin kontenjanlarının artırılması da bu amaç doğrultusunda değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: palyatif bakım, acil servis, acil, palyasyonCorresponding Author: Davut Tekyol, Türkiye
LookUs & Online Makale