ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
A rare cause of Plummer-Vinson syndrome: Celiac disease []
. Ahead of Print: HNHJ-76094 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.76094

A rare cause of Plummer-Vinson syndrome: Celiac disease

Zülfikar Bilge1, Hakan Aydın2, Abdullah Algın3, Hüseyin Avni Fındıklı4, Şahin Çolak5
1Department Of Gastroenterology, Adıyaman Training And Research Hospital, Adıyaman, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Adıyaman Training And Research Hospital, Adıyaman, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, Sancaktepe Şehit Prof.dr.i̇lhan Varank Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department Of Internal Medicine, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaras, Turkey
5Department Of Emergency Medicine,university Of Health Science Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital,i̇stanbul, Turkey

Plummer-Vinson syndrome (PVS) is a clinical condition accompanied by dysphagia, iron deficiency anemia and esophageal web. It has not been encountered in recent years, since the factors related to nutritional have been improved and iron deficiency anemia has been diagnosed and treated early. A rare cause of PVS is celiac disease. There are a few cases reported in the literature related to celiac disease and PVS coexistence. We wanted to present this case to you so as to both emphasize this togetherness that is rarely seen, and because PVS may still be seen today.

Keywords: Plummer -Vinson syndrome, Celiac disease, Iron deficiency anemia

Plummer-Vinson sendromunun nadir bir nedeni: Çölyak Hastalığı

Zülfikar Bilge1, Hakan Aydın2, Abdullah Algın3, Hüseyin Avni Fındıklı4, Şahin Çolak5
1Gastroenterolojı Kliniği, Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Adıyaman, Türkiye
2Dahiliye Kliniği, Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Adıyaman, Türkiye
3Acil Tıp Kliniği, Sancaktepe Şehit Prof.dr.i̇lhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul, Türkiye
4Dahiliye Kliniği, Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş, Türkiye
5Acil Tıp Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İstanbul, Türkiye

Plummer-Vinson Sendromu; disfaji, demir eksikliği anemisi ve özofageal web ile giden klinik bir durumdur. Son yıllarda beslenme ile ilişkili bozuklukların olmaması ve demir eksikliği anemisinin erken teşhis ve tevdisinden dolayı sıklıkla görülmemektedir. Plummer-Vinson sendromunun nadir nedenlerinden biri çölyak hastalığıdır. Çölyak hastalığı ile birlikte Plummer-Vinson sendromunun birlikteliği ile seyreden literatürde az sayıda vaka billdirilmiştir. Bu vakada nadir birliktelik olmasına rağmen günümüzde de halen görülebildiğini ve akılda tutulması gerektiğini dikkat çekmek amaçlı yazıya aldık.

Anahtar Kelimeler: Plummer-Vinson sendromu, Çölyak hastalığı, Demir eksikliği anemisiCorresponding Author: Abdullah Algın, Türkiye
LookUs & Online Makale