ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
: ()

Baskıdaki Makaleler

1.
Nadir Bir Menenjit Etkeni: LACTOBACILLUS CASEI
A Rare Cause of Meningitis: LACTOBACILLUS CASEI
Abdullah Yazar, Fatih Akın, Esra Ture, Metin Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2017.43153  

2.
Tip 1 ve tip 2 diabetes mellituslu hastalarda kemik mineral yoğunluğu
Bone mineral density in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus
Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.52824  

3.
Peptik ülser perforasyonu nedeniyle primer sütür uygulanan hastalarda mortaliteye etkili faktörler
Factors affecting mortality in patients who underwent primary suture repair for peptic ulcer perforation
Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Ömer Faruk Özkan, Ersin Öztürk, Ekrem Kaya, Tuncay Yılmazlar
doi: 10.14744/hnhj.2017.38257  

4.
Kombine spinal/ epidural anestezi altında laparoskopik kolesistektomi: 112 vakanın retrospektif incelenmesi per ve post operatif prognoz
Laparoscopic Cholecystectomy under Combined Spinal/Epidural Anesthesia: A Retrospective Analysis of 112 Cases in Terms of Per and Post operative Outcomes.
Oğuzhan Sunamak, Turgut Donmez, Sinan Uzman, Vuslat Muslu Erdem, Duygu Ayfer Erdem, Doğan Yıldırım, Adnan Hut, Hüseyin İmam Avaroğlu, Muzaffer Akıncı
doi: 10.14744/hnhj.2017.60783  

5.
Lökositoklastik Vaskülit ve Renal Hücreli Karsinom
Leukocytoclastic Vasculitis and Renal Cell Carcinoma
Dua Cebeci, Şirin Yaşar, Hüsna Güder, Fatih Göktay, Pembe Gül Güneş, Sema Aytekin
doi: 10.14744/hnhj.2017.87004  

6.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Hasarı ile Takip Edilen Hastalarda Hiperosmolar Tedavi Deneyimimiz
Our Experience of Hyperosmolar Treatment in Patients with Traumatic Brain Injury in Pediatric Intensive Care Unit
Abdullah Yazar, Esra Türe, Fatih Akın
doi: 10.14744/hnhj.2017.05924  

7.
Down Sendromlu 214 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of 214 Cases With Down Syndrome
Fatih Akın, Abdullah Yazar, Esra Türe
doi: 10.14744/hnhj.2017.85856  

8.
Tip 2 Odontoid Kırıklarının Cerrahi Tedavisi
Surgical Management of the Type II Odontoid Fractures
Selin Tural Emon, Ezgi Akar, Barış Erdoğan, Ömer Faruk Şahin, Hakan Somay
doi: 10.14744/hnhj.2017.91885  

9.
Ağrılı Topuk Sendromu’nda kalkaneal spur eksizyonu, kalkaneal drilleme ve plantar fasya gevşetme kombine tekniği erken dönem fonksiyonel sonuçları
The early term functıonal results of calcaneal spur removal, calcaneal drilling and plantar fascıa release combined technıques ın painful heel syndrome
Kayahan Karaytuğ, Sefa Giray Batıbay, Eren Yıldız
doi: 10.14744/hnhj.2017.08370  

10.
Üst Gastrointestinal Stent Uygulaması: Tek Merkezli 8 Yıllık Deneyim
Upper Gastrointestinal Stent Placement: 8 Years Experience of a Single Institution
Halit Ziya Dündar, Özgen Işık, Burak Bakar, Ömer Faruk Özkan, Ersin Öztürk, Tuncay Yılmazlar
doi: 10.14744/hnhj.2017.88700  

11.
Çocuklarda Amyand herniler
Amyand’s hernia in children
Metin Gündüz
doi: 10.14744/hnhj.2017.30922  

12.
Önceden sintigrafi ile tiroid bezinde nodül tespit edilerek genel cerrahi kliniğine sevk edilmiş hastalarda fiziksel muayene İle eşzamanlı tiroid ultrasonografisinin karşılaştırılması
Comparison of physical examination and simultaneous ultrasonography results in patient in whom thyroid gland nodule was diagnosed on scintigraphy previously and referred to general surgery clinics
Oğuzhan Sunamak, Mete Düren
doi: 10.14744/hnhj.2017.60490  

13.
Santulli enterostomi stoma kapatılmasında avantajlı bir tekniktir
Santulli enterostomy is an advantageous technique in stoma closure
Özgen Işık, Halit Ziya Dündar, Burak Bakar, Pınar Sarkut, Tuncay Yılmazlar, Ersin Öztürk
doi: 10.14744/hnhj.2017.95967  

14.
Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda el fonksiyonları ve kemik kalitesinin değerlendirilmesi
The evaluation of hand function and bone status in premenopausal versus postmenopausal women
Pınar Akpınar, Afitap İçağasıoğlu, Esra Kağnıcıoğlu, Hatice Şule Baklacıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2017.28247  

15.
Tek Port Kolesistektomi Ameliyatlarında Fasya Onarımında Kullanılan Dört Farklı Dikiş Malzemesine Doku Yanıtı
Tissue Response to Four Different Suture Materials Used to Repair Fascia Defect In Single Port Cholecystectomy Operations
Sina Ferahman, Turgut Dönmez, Oğuzhan Sunamak, Selim Saraçoğlu, Demet Ferahman
doi: 10.14744/hnhj.2017.88597  

LookUs & Online Makale