ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Diffüz Alopesiler []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-42104 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.42104

Diffüz Alopesiler

Güldehan Atış, Sema Aytekin
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği

Saç dökülmesi oldukça sık rastlanılan bir sağlık sorunudur. Hastalarda ciddi anksiyete ve emosyonel strese yol açmaktadır. Kıl siklusundaki değişiklikler diffüz alopesilerin patogenezinden sorumludur. Diffüz alopesiler etkilenen saça göre anagen effluvium ve telogeneffluvium olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Ayrıntılı anamnez, dermatolojik muayene ve gerekli durumlarda kan tahlilleri tanının konulmasında önem taşımaktadır. Bu derlemede diffüz alopesilerden, tanı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diffüz alopesi, telogen effluvium, anagen effluvium

Diffuse Alopecias

Güldehan Atış, Sema Aytekin
University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Dermatology

Hair loss is a common health problem. It leads to serious anxiety and emotional stress in patients. Changes in hair cycle are responsible for pathogenesis of diffuse alopecia. Diffuse alopecias are investigated in two groups as anagen effluvium and telogen effluvium according to affected hair. Detailed history, dermatological examination and laboratory investigastigations if needed are important for diagnosis. In this review, diffuse alopecias are mentioned with diagnostic and treatment methods.

Keywords: Diffuse alopecia, telogen effluvium, anagen effluviumSorumlu Yazar: Güldehan Atış, Türkiye
LookUs & Online Makale