ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
: 51 (3)

Cilt: 51  Sayı: 3 - 2011

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Beş Yıllık Perkütan Böbrek Biopsilerimizin Klinikopatolojik Açıdan Değerlendirilmesi
Clinicopathological Evaluation of Our Renal Biopsies In The Last Five Years
Alper Bayrak, Toluy Özgümüş, Müjdat Kahraman, Funda Türkmen, Emre Erişkon, Gülistan Gümrükcü, Can Sevinç, Ali Özdemir
Sayfalar 94 - 99 (31 kere görüntülendi)

2.
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dişardan Satın Alınan Hizmetlerin Genel Memnuniyet Düzeyi
The General Level of Satisfaction With Outsourced Services In a Training and Research Hospital
Aslı Ekin, Aygül Yanık, Mithat Kıyak
Sayfalar 100 - 108 (17 kere görüntülendi)

3.
İntermittan Ekzotropyada Horizontal Şaşılık Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Results Of The Horizontal Strabismus Surgery In Intermittent Exotropia
Deniz Yıldız, Baran Gencer, Nazan Erda
Sayfalar 109 - 119 (32 kere görüntülendi)

4.
Transrektal Ultrason (Trus) Eşliğinde Prostat Biyopsisinde Ideal Ağrı Kontrolü Nasıl Sağlanır?: Topikal Ve Infiltratif Anesteziyle Analjezik Kombinasyonlarının Karşılaştırmalı Sonuçları
How To Obtain Ideal Pain Control During Transrectal Ultrasound (Trus) Guided Prostate Biopsy?: Comparative Results Of Topical And Infiltrative Anesthetics Combined With Analgesics
Fikret Fatih Önol, Cem İpek, Uğur Boylu, Eyüp Veli Küçük, Fettah Tosun, Eyüp Gümüş
Sayfalar 120 - 125 (31 kere görüntülendi)

5.
Ağrı İlindeki Antenatal Hepatit B Virüs Seroprevalansı
Antenatal Hepatitis B Seroprevalence In Agrı City
Mustafa Kara, Ercan Yılmaz, Emel Kıyak Çağlayan
Sayfalar 126 - 130 (20 kere görüntülendi)

6.
Romatoid Artritli Hastalarda Aortik Sertleşme
Aortic Stifness In Patients With Rheumatoid Arthritis
Seval Masatlıoğlu, Semiha Ayaydın, Refik Demirtunç, Güven Yılmaz, Nilcihan Yolcu, Kadir Kayataş, Dursun Duman
Sayfalar 131 - 137 (22 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Radyoterapiye Bağlı Gelişen İleum Perforasyonu
Ileum Perforation After Radiotherapy ( Case Report )
Bülent Kaya, Umut Kerimoğlu, Cengiz Eriş, Hüseyin Bilge, M. Kamil Yıldız, Rıza Kutanış
Sayfalar 131 - 141 (38 kere görüntülendi)

8.
Sekonder Osteoporos Tanısı Atlanıyor Mu?
The Sequel of Osteoporosis is Skipping?
Cumali Karatoprak, Kadir Kayataş, Refik Demirtunç, Hanifi Kılızaslan, Servet Yolbaş, Müjgan Balta, Seyit Uyar
Sayfalar 142 - 145 (41 kere görüntülendi)

9.
Trauma Sonrası Konvülziyonla Prezente Olan Sturge-Weber Sendromu
Sturge Weber Syndrome Presented With Post Traumatic Convulsion
Zehra Esra Önal, Tamay Özkozacı, Abdülkadir Tekin, Çağatay Nuhoğlu
Sayfalar 146 - 148 (20 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale