ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
: 52 (1)

Cilt: 52  Sayı: 1 - 2012

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Türkiye'nin İki Farklı Bölgesinde Çocukluk Çağında Görülen Deri Hastalıklarının Prevelansı: Retrospektif Bir Değerlendirme
Prevalance Of Skin Diseases In Childhood In Two Different Region of Turkey: The Retrospective Analysis
Emine Çölgeçen, Öznur Küçük, Ayşe Yeşim Göçmen
Sayfalar 1 - 7 (42 kere görüntülendi)

2.
Gliseral Trinitrat, Esmolol ve Likodainin Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Refleks Yanit Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
The Comparison of the Effects of Glycerol Trinitrate, Esmolol and Lidocaine on Laryngoscopy and Tracheal Intubation
Feray Baş, Rahşan Dilek Okyay, Volkan Hancı, Bülent Serhan Yurtlu, Hilal Ayoğlu, Işıl Özkoçak Turan
Sayfalar 8 - 14 (38 kere görüntülendi)

3.
Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Olan Vakalarımızda Metabolik Sendrom Bileşenlerinin Dağılımı
Distribution Of Metabolic Syndrome Components In Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
Gül Babacan Abanonu, Arzu Adik, Cumali Karatoprak, Nalan Okuroğlu, Refik Demirtunç
Sayfalar 15 - 21 (30 kere görüntülendi)

4.
Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Immunohistokimyasal Yöntemle Saptanan P16 Protein Ekspresyonunun Prognostik Önemi
Prognostic Importance Of Immunohistochemically Defined P16 Protein Expression In Gastrointestinal Stromal Tumors
M. İlkay Tosun, Pembegül Güneş, Güray Kılıç, Fügen Vardar Akıcı
Sayfalar 22 - 30 (33 kere görüntülendi)

5.
Gelişimsel Kalça Displazisi Taraması İçin Yapılan Ultrasonografi Sonuçlarinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Ultrasound Results for Screening Developmental Dysplasia Of The Hip
Öznur Küçük, Aylin Okur
Sayfalar 31 - 34 (32 kere görüntülendi)

6.
Comparasion Of Endotracheal Intubation, Proseal Lma And Supreme Lma In Laparoscopic Cholecystectomy
Şeref Mardinli, Dilek Subaşı, Berna Terzioğlu, Mehmet Erşahin, Erkan Özkan, Osman Ekinci
Sayfalar 35 - 44 (24 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Başlıca İmmünogenetik Terimler
Basic Terminology Of Immunogenetics
Gülbu Işıtmangil, Refik Demirtunç
Sayfalar 45 - 51 (56 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Süt Çocukluğu Döneminde Megaloblastik Anemi
Megaloblastic Anemia in Infancy: Case Report
Zehra Esra Önal, Selçuk Gürel, Tamay Özkozacı, Ça¤atay Nuhoğlu
Sayfalar 52 - 54 (30 kere görüntülendi)

9.
Peroperatif Dönemde Sıvı-Elektrolit Metabolizmasi Bozuklukları: 2 Olgu
Fluid and Electrolyte Imbalance in the Perioperative Period
Özcan Pişkin, Nurettin KURT, Volkan HANCI
Sayfalar 55 - 61 (36 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale