ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Case Report: Brucellosis presenting with pancytopenia []
. Ahead of Print: HNHJ-02419 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.02419

Case Report: Brucellosis presenting with pancytopenia

Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
TC University of Health Sciences Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Istanbul, Turkiye

Brucellosis is one of the zoonotic infection encountered all over the world. In childhood it can be observed. The disease begins with nonspesific signs and symptoms and affects with different manifestations multiple systems like hematopoetic, musculoskeletal, nervous and gastrointestinal system.
Here, we present a six year-old girl with fever and arthralgia. She had pancytopenia. We excluded malignancy and other causes of pancytopenia in differential diagnosis. After several tests our diagnosis was brucellosis. The patient recovered with combined antibacterial treatment of gentamycin and trimethoprim-sulphometaxazole (TMP-SMZ).

Keywords: brusellosis, child, pancytopenia

Olgu Sunumu: Pansitopeni ile başvuran bir Bruselloz

Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın Doğum ve çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul, Türkiye

Bruselloz, tüm dünyada yaygın izlenen zoonotik enfeksiyonlardan biri olup çocukluk çağında da görülmektedir. Özgül olmayan belirtilerle başlayan hastalık çok çeşitli semptom ve bulgular ile hematopoetik, kas-iskelet, sinir ve gastrointestinal sistemi etkileyebilir.
Yazımızda ateş ve artralji şikayetleri ile başvuran, tetkiklerinde pansitopeni sebebiyle malignite ile ayırıcı tanısı yapılan ve bruselloz tanısı konulan altı yaşında bir kız olgu sunulmuştur. Hasta uygulanan ikili tedavi ile (gentamisin ve trimethoprim-sulfametaksazol (TMP- SMZ) tamamen iyileşmiştir.

Anahtar Kelimeler: bruselloz, çocuk, pansitopeniCorresponding Author: Nihan Uygur Külcü, Türkiye
LookUs & Online Makale