ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Early-Term Functional Results for Combined Technique of Calcaneal Spur Removal, Calcaneal Drilling, and Plantar Fascia Release in Painful Heel Syndrome []
. 2018; 58(1): 17-21 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.08370

Early-Term Functional Results for Combined Technique of Calcaneal Spur Removal, Calcaneal Drilling, and Plantar Fascia Release in Painful Heel Syndrome

Kayahan Karaytuğ1, Sefa Giray Batıbay2, Eren Yıldız3
1Department of Orthopedics and Traumatology Sarıkamıs State Hospital, Kars, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology Umraniye Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology Hatay State Hospital, Hatay, Turkey

INTRODUCTION: Painful heel syndrome is characterized by pain and sensitivity in the inferomedial aspect of the calcaneal tuberosity. In cases resistant to conservative treatment, various surgical procedures may be used. The purpose of this study was to report the functional outcomes for a combined technique of calcaneal spur excision, drilling, and plantar fascia release for the treatment of resistant heel pain.
METHODS: Patient results of preoperative and postoperative American Orthopaedic Foot and Ankle Score (AOFAS), Visual Analogue Scale (VAS), and Short Form 12 Physical Composite Score (SF-12 PCS) were evaluated. Calcaneal spur recurrence was investigated radiologically.
RESULTS: The median preoperative scores were AOFAS: 50.6, VAS: 7.4, and SF-12 PCS: 42.9. The median postoperative scores were AOFAS: 90.4, VAS: 1.6, and SF-12 PCS: 57.1.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percutaneous calcaneal drilling, spur excision, and minimally invasive plantar fascia release provided good early results in the treatment of resistant heel pain.

Keywords: Calcaneal decompression, calcaneal spur, heel pain, plantar fascia release.

Ağrılı Topuk Sendromu’nda kalkaneal spur eksizyonu, kalkaneal drilleme ve plantar fasya gevşetme kombine tekniği erken dönem fonksiyonel sonuçları

Kayahan Karaytuğ1, Sefa Giray Batıbay2, Eren Yıldız3
1Sarıkamış Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı, Kars
2Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı, İstanbul
3Hatay Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı, Hatay

GİRİŞ ve AMAÇ: Ağrılı topuk sendromu, kalkaneal tuberosit’in inferomedialinde ağrı ve hassasiyet ile karakterizedir. Konservatif tedaviye dirençli olgularda farklı cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı dirençli topuk ağrısı nedeni ile kalkaneal spur eksizyonu, drilleme ve plantar fasya gevşetme kombine tedavisinin fonksiyonel sonuçlarını bildirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalara AOFAS, VAS, SF 12 PCS bakıldı. Radyolojik olarak kalkaneal spur nüksü araştırıldı
BULGULAR: Ortalama preop AOFAS, VAS, SF-12 PCS sırası ile 50.6, 7.4, ve 42.9 iken postoperatif 90.4, 1.6 ve 57.1 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Perkütan kalkaneal drilleme, spur eksizyonu ve minimal invaziv plantar fasya gevşetme kombine tekniği, dirençli topuk ağrı tedavisinde erken dönemde yüz güldürücü sonuçları olan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Topuk ağrısı, kalkaneal spur, plantar fasya gevşetme, kalkaneal dekompresyon

Kayahan Karaytuğ, Sefa Giray Batıbay, Eren Yıldız. Early-Term Functional Results for Combined Technique of Calcaneal Spur Removal, Calcaneal Drilling, and Plantar Fascia Release in Painful Heel Syndrome. . 2018; 58(1): 17-21

Corresponding Author: Kayahan Karaytuğ, Türkiye
LookUs & Online Makale