ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Aynı böbrekte nadir görülen bir birliktelik: Böbrek onkositomu ve renal hücreli karsinom []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-24855 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.24855

Aynı böbrekte nadir görülen bir birliktelik: Böbrek onkositomu ve renal hücreli karsinom

Çağlar Yıldırım1, Ozgur Haki Yuksel1, Aytac Sahin1, Ahmet Urkmez2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Böbrek onkositomları benign lezyonlardır ve tüm primer böbrek tümörlerinin % 3-7' sini oluştururlar. Böbrek hücreli karsinomanın (RCC) aynı böbrekte onkositom ile bir arada bulunması nadir görülen bir durumdur. Bu çalışmada, aynı böbrekte RCC ve böbrek onkositomu olmak üzere iki farklı lezyonu olan ve sol radikal nefrektomi ile tedavi edilen 74 yaşındaki bir erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Renal hücreli karsinom, böbrek onkositomu, nefrektomi

A rare coexistence on the same kidney: Renal cell carcinoma with a renal oncocytoma

Çağlar Yıldırım1, Ozgur Haki Yuksel1, Aytac Sahin1, Ahmet Urkmez2
1Department of Urology, Health Science University, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Urology, Health Science University, Haydarpasa Numune Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

Renal oncocytomas (RO) are benign lesions and accounts for %3-7 of all primary renal tumors. The coexistence of renal cell carcinoma (RCC) with the RO on the same kidney is a rare situation. On this study we report a 74 year-old man who has RCC and RO on the same kidney, two different lesions, managed with left radical nephrectomy.

Keywords: Renal cell carcinoma, Renal Oncocytoma, nephrectomySorumlu Yazar: Ahmet Urkmez, Türkiye
LookUs & Online Makale