ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Nadir görülen bir birliktelik: mesane villöz adenomu ve non-invaziv ürotelyal karsinomu []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-46338 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.46338

Nadir görülen bir birliktelik: mesane villöz adenomu ve non-invaziv ürotelyal karsinomu

Aytac Sahin1, Serkan Akan2, Ahmet Urkmez3
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Üriner sistemde ortaya çıkan villöz adenomlar oldukça nadir tümörlerdir. Bu tümörler gastrointestinal sistemde sık görülürler ve bildiğimiz kadarıyla gastrointestinal sistem villöz adenomları premaligndirler. Ancak üriner sistemde görülen villöz adenomların malignite potansiyeli hakkında yeterli kanıt, takip prosedürleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Biz burada mesanede non-invazivürotelyal karsinomla birliktelik gösteren villöz adenom olgusunu raporlayarak nadir ancak önemli bir lezyon olduğunu vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: mesane, üretelyalkarsinom, villöz adenom

A rare of Concurrence: villous adenoma and non-invasive urothelial carcinoma of the bladder.

Aytac Sahin1, Serkan Akan2, Ahmet Urkmez3
1Department of urology, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of urology, Sultan Abdulhamid Han Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of urology, Haydarpasa NumuneResearch and Training Hospital, Istanbul, Turkey

Villous adenomas arising in the urinary system are very rare tumors. These tumors are common in the gastrointestinal tract and, as far as we know, the villous adenomas of the gastrointestinal tract are premalignant. However, there is insufficient evidence about the malignancy potential of villous adenomas seen in the urinary tract and insufficient information about follow-up procedures. We aimed to emphasize here that it is a rare but important lesion by reporting a villous adenoma case presenting with non-invasive urothelial carcinoma in the bladder.

Keywords: urinary bladder, urothelial carcinoma, villous adenomaSorumlu Yazar: Ahmet Urkmez, Türkiye
LookUs & Online Makale