ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Vaginal Atrofi ve Liken Sklerozus: Olgu Sunumu []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-51523 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.51523

Vaginal Atrofi ve Liken Sklerozus: Olgu Sunumu

Sevcan Arzu Arınkan, Fisun Vural, Pembe Gül Güneş, Nurettin Aka
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

Liken slerosus (LS) benin, kronik, progresif, inflamatuar ve epitel incelmesi ile karakterize bir hastalıktır. Kaşıntı ve ağrı eşlik eden semptomlardır. LS sıklıkla (%85) anogenital bölgeyi tutar. 81 yaşında bayan hasta 3 yıldır idrar yaparken zorlanma şikayeti ile polikliniğimize başvurmuştur.
Jinekolojik muayenede vulvada beyaz alanlar mevcuttu. Vaginal füzyondan dolayı vaginal muayene yapılamadı. Labiumların silinmiş olduğu, üretra ve vajen oblitere olup yaklaşık 2mmlik açıklık olduğu görüldü. Üretra girişi gözlenememiştir. Sonda yerleştirilmiştir ve sondanın vajende olduğu gözlenmiştir. Transrektal ultrason muayenesine göre ise uterus 40*50mm endometrium çizgi halinde olup içinde sıvı koleksiyonu mevcuttur. Bilateral overler izlenememiştir. Mons pubis ve labia minörlerden alınan patoloji sonuçları da liken sklerozus ve liken simpleks kronikus ile uyumlu gelmiştir. Hastaya tedavi olarak topikal Klobetazol propionat merhem (2x1) ve topikal östrojen tedavisine başlanmıştır. Hastanın birinci ay takibinde idrarını daha rahat yapabildiği gözlenmiştir. Vajendeki dilatasyon ise yaklaşık 0.5 cm kadardır ve vulvanın sulkusları belirginleşmeye başlamıştır. Hastanın 3. ay takibinde vajenin yaklaşık 1.5 cm dilate olduğu olduğu görülmüştür (Resim 2). Düzenli dilatasyon yapılmasına gerek kalmamıştır. Bu hastaların düzenli aralıklarla vulvar kanser gelişimi açısından takip altında olmaları gereliliği de unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Liken Sklerozus, Vaginal atrofi, Vaginal stenoz

Vaginal Atrophy and Lichen Sclerosus: Case Report

Sevcan Arzu Arınkan, Fisun Vural, Pembe Gül Güneş, Nurettin Aka
Haydarpasa Numune Research And Training Hospital, Obstetrics And Gynecology Clinic

Liken slerosus is a benign, progressive, inflamatuar disease which is characterized by epithelial thinning. 81 years old woman applied to clinics with the complain of difficulty to urination. There were whitish lesions at vulva. Also, uretra and vagina was obliterated with approximately 2mm openning. Lichen sclerosus was confirmed with pathological examination. Topical clobetasol propionate and estrogen treatment was prescribed. Three months later, vaginal opening was approximately 1.5cm diameter and there was no difficulty with urination. It is important to follow these patients regarding to vulvar cancer progression.

Keywords: Lichen sclerosus, vaginal atrophy, vaginal stenosisSorumlu Yazar: Sevcan Arzu Arınkan, Türkiye
LookUs & Online Makale