ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Extraperitoneal Laparoscopic Radical Prostatectomy with Handheld Articulating Laparoscopic Instruments Driven By Robotic Technology []
. Ahead of Print: HNHJ-62207 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.62207

Extraperitoneal Laparoscopic Radical Prostatectomy with Handheld Articulating Laparoscopic Instruments Driven By Robotic Technology

Serdar Aykan, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Department of Urology, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.

Robotic assisted radical prostatectomy (RARP) is a popular current minimally invasive surgical treatment option for organ confined prostate cancer (PCa). We recently very well know its benefits in terms of fully articulating robotic arms and three-dimension (3D) vision. However, cost of the RARP is the main limitation. Laparoscopic radical prostatectomy (LRP) has been still in usage for its minimally invasive features, but it is a very complex procedure, has negative effects on surgeons’ ergonomics, and has limited vision on 2D. At his point, LRP with articulating devices and 3D vision is logical. We here reported an extraperitoneal LRP case with with articulating laparoscopic instruments (Kymerax®, Terumo, Hatagaya, Tokyo, Japan) with 3D visualizing system (Viking Systems, La Jolla; CA). According to our best, this is the first extraperitoenal LRP via using this set, in published literature.

Keywords: Laparoscopy, prostate cancer, robotics, surgical equipment,

Robotik Teknolojiyle Yapılmış Eklemli Laparoskopik El Aletleri ile Ekstraperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomi

Serdar Aykan, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul,Türkiye

Robotik yardımlı radikal prostatektomi (RARP) organa sınırlı prostat kanseri (PCa) için popüler bir minimal invaziv cerrahi tedavi seçeneğidir. Son zamanlarda, robotik kolların ve üç boyutlu (3D) endovizyon sistemlerinin faydalarını çok iyi bilmekteyiz. Ancak RARP'ın için en büyük sınırlama yüksek maliyetten dolayıdır. Laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) minimal invaziv cerrahi yöntem olarak halen sık kullanılmaktadır ancak oldukça zor bir cerrahi prosedür olduğu da bilinmektedir. Ergonomik açıdan cerrahlar oldukça zorlanmaktadır ve 2D görüntüleme sistemi nedeni ile ilgili sınırlı bir görüş alanına sahiptirler. Bu iki nedenden dolayı motorlu eklemli aletler ve 3D endovizyon sistemlerini kullanmak LRP için oldukça elverişli gözükmektedir. Burada 3 boyutlu endovizyon sistemi (Viking Systems, La Jolla; CA) ile motorlu eklemli laparoskopik aletler (Kymerax®, Terumo, Hatagaya, Tokyo, Japonya) kullanarak ekstraperitoneal LRP olgusunu sunduk. Elimizdeki bilgilere göre literatürde bu iki sistemi kullanarak ekstraperitoenal LRP operasyonu yapılan ilk olgu sunumudur.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, prostat kanseri, robotik, cerrahi ekipmanCorresponding Author: Serdar Aykan, Türkiye
LookUs & Online Makale