ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Succesful early surgical treatment of a fatal blunt chest trauma: A case report []
. Ahead of Print: HNHJ-63644 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.63644

Succesful early surgical treatment of a fatal blunt chest trauma: A case report

Davut Tekyol1, Handan Tanrıkulu2, İbrahim Altundağ1, Nihat Müjdat Hökenek3, Umut Gökhan Özder1
1Department of Emergency Medicine, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Emergency Medicine, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Blunt thoracic trauma is a common form of chest injuries which can be mortal on both sides of the thorax leading to potentially fatal respiratory or cardiovascular compromise. As it can lead to fatal outcomes, emergency interventions are needed. Proper management of blunt chest trauma with timely chest tube thoracostomy, whenever necessary, optimal pain control and chest physiotherapy results in good outcome in the majority of patients. Here, we present a case report of a polytraumatic patient with bilateral pneumothoraces with multiple rib fractures after a severe blunt trauma succesfully treated by bilateral tube thoracostomy.

Keywords: Blunt chest trauma, tube thoracostomy, bilateral hemopneumothorax

Ölümcül künt göğüs travmalı hastanın başarılı erken cerrahi tedavisi: Bir olgu sunumu

Davut Tekyol1, Handan Tanrıkulu2, İbrahim Altundağ1, Nihat Müjdat Hökenek3, Umut Gökhan Özder1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

Künt göğüs travmaları, göğüs duvarının her iki tarafında ölümcül solunumsal ve respiratuar problemlere yol açabilen travmalar olup göğüs yaralanmalarının sık görülen formudur. Ölümcül sonuçlara yol açabildiğinden dolayı acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Künt göğüs travmasını zamanında ve gerektiğinde göğüs tüpü ile uygun şekilde tedavi etmek, çoğu hastada optimal ağrı kontrolünde ve göğüs fizyoterapisinde iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar. Biz bu yazımızda, şiddetli künt göğüs travması sonucu meydana gelen, multipl kaburga kırıkları olan pnömotorakslı, politravmatik hastanın bilateral tüp torakostomisi ile başarılı şekilde tedavi edildiği vakanın sunumunu yapmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Künt göğüs travması, göğüs tüpü, tüp torakostomisi, bilateral hemopnömotoraksCorresponding Author: Davut Tekyol, Türkiye
LookUs & Online Makale