ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Can Nutcracker Syndrome cause secondary hypertension? Two case reports. []
. Ahead of Print: HNHJ-70783 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.70783

Can Nutcracker Syndrome cause secondary hypertension? Two case reports.

Pınar Zehra Davarcı1, Süleyman Baş2, Funda Müşerref Türkmen2, Zeynep Gamze Kılıçoğlu3
1Department Of Internal Medicine, Erzincan Binali Yıldırım Unıversity, Mengücek Gazi Resarch And Training Hospital
2Department Of Internal Medicine, Unıversity Of Health Sciences, Haydarpasa Research And Training Hospital
3Deparment Of Radiology, Unıversity Of Health Sciences, Haydarpasa Research And Training Hospital

Nutcraker syndrome (NCS) was first described by Grand in 1944 as compression of the left renal vein with superior artery (SMA) between the abdominal aorta. Although there are a limited number of clinical studies on NCS, the most common symptoms and signs are left side pain, hematuria and proteinuria due to venous hypertension of the left kidney. Dysparonia, dysuria, dysmenorrhea, scrotal and varicose vein formation in lower extremity, abdominal pain are other rare symptoms and signs. Rarely, NCS has been reported to cause arterial hypertension.We found NCS in two young patients whom were investigated for secondary reasons of arterial hypertension and we decided to present.

Keywords: Hypertension, blood pressure measurement, Nutcracker Syndrome

Nutcraker Sendromu sekonder hipertansiyon nedeni olabilir mi? İki olgu sunumu.

Pınar Zehra Davarcı1, Süleyman Baş2, Funda Müşerref Türkmen2, Zeynep Gamze Kılıçoğlu3
1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesl, Dahiliye Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

Nutcraker sendromu (NCS) ilk kez 1944 yılında Grand tarafından sol renal venin süperior arter (SMA) ile abdominal
aorta arasında sıkışması olarak tanımlanmıştır. NCS ile ilgili sınırlı sayıda klinik çalışma olmakla birlikte en sık karşılaşılan semptom ve bulgular sol böbreğin venöz hipertansiyonuna bağlı sol yan ağrısı, hematüri ve proteinüridir. Disparoni, dizüri, dismenore, skrotal ve alt ektremitede variköz ven oluşumu, karın ağrısı diğer nadir görülen semptom ve bulgulardır. Daha nadir olarak NCS’nin arteryel hipertansiyona da yol açabildiği bildirilmiştir. Arteryel hipertansiyonun sekonder nedeni araştırılan iki genç olgumuzda NCS saptadık ve irdelemeyi uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Kan basıncı ölçümü, Nutcracker SendromuCorresponding Author: Pınar Zehra Davarcı, Türkiye
LookUs & Online Makale