ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Intravenous lipid emulsion therapy in a case of multiple drug intoxication (case report) []
. Ahead of Print: HNHJ-72691 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.72691

Intravenous lipid emulsion therapy in a case of multiple drug intoxication (case report)

Volkan Hancı1, Serhan Bülent Yurtlu2, Ufuk Elmas3, Işıl Özkoçak Turan4
1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey
3Department of Anaesthesiology and Reanimation, Ataturk Hospital, Zonguldak, Turkey
4Department of Anaesthesiology and Reanimation, Saglik Bilimleri University, Ankara, Turkey

Intake of cardiovascular drugs is frequently observed within the patients brought to emergency departments within an intoxication clinic. In those patients who are treated for intoxication, actual therapy is mainly supportive in most of the cases if there isn’t any special antidote for the agent. In this manuscript, intravenous lipid therapy is presented in a patient intented to suicide whose general condition was worsened in spite of supportive therapy after intake of 1000 mg of metoprolol 150 mg perindopril, 1800 mg isosorbide monohydrate
In this manuscript, application of intravenous lipid therapy is presented in a patient intending to suicide, who was unresponsive to supportive therapy after the ingestion of multiple cardiovascular drugs including metoprolol, perindopril, isosorbide monohydrate and atorvastatin.

Keywords: intravenous lipid, metoprolol, perindopril, isosorbide monohydrate, intoxication

Çoklu İlaç İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Emülsiyonu Uygulaması (Olgu Sunumu)

Volkan Hancı1, Serhan Bülent Yurtlu2, Ufuk Elmas3, Işıl Özkoçak Turan4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Prof. Dr. (Önceden, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD)
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Doç. Dr. (Önceden, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD)
3Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği, Uzm. Dr. (Önceden, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD)
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Prof. Dr. (Önceden, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD)

İntoksikasyon tablosuyla acil servislere getirilen hastalar arasında, kardiyovasküler ilaçların alınımına sık rastlanır. İntoksikasyon nedeniyle tedavi altına alınan hastalarda ajana özel spesifik bir antidot mevcut değilse, güncel tedavi çoğunlukla destek tedavisi şeklinde olmaktadır.
Bu yazıda özkıyım amacıyla metoprolol, perindopril, isosorbid monohidrat ve atorvastatin içeren çoklu kardiyovasküler ilaç alımı sonrası destek tedavisine cevap vermeyen bir hastada uygulanan intravenöz lipid tedavisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: intravenöz lipid, metoprolol, perindopril, isosorbid monohidrat, intoksikasyonCorresponding Author: Volkan Hancı, Türkiye
LookUs & Online Makale