ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case of Varicella Complicated with Preseptal Cellulitis []
. Ahead of Print: HNHJ-77487 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.77487

A Case of Varicella Complicated with Preseptal Cellulitis

Hatice Dülek1, Şule Nurşah Ayata2, Narin Akıcı3, Çiğdem Sağ3, Zehra Esra Önal3, Çağatay Nuhoğlu3
1Department Of Family Medicine, Bilecik Gölpazarı Goverment Hospital, Bilecik
2Department Of Family Medicine, Health Sciences University Faculty Of Medicine, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Istanbul
3Department Of Pediatrics, Health Sciences University Faculty Of Medicine, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Istanbul

Varicella/Chicken pox is a mild and contagious childhood illness caused by the Varicella zoster virus and characterised by itchy rash. Varicella provides a basis for secondary bacterial infections. In this report, a six-year-old boy with a varicella complication of preseptal cellulitis is presented to emphasize the fact that the illness may lead to severe complications, which may require hospitalization.

Keywords: Complication, preseptal cellulitis, varicella

Preseptal Sellülitle Komplike Olan Suçiçeği Olgusu

Hatice Dülek1, Şule Nurşah Ayata2, Narin Akıcı3, Çiğdem Sağ3, Zehra Esra Önal3, Çağatay Nuhoğlu3
1Bilecik Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği, Bilecik
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Istanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Istanbul

Suçiçeği, Varisella zoster virusunun sebep olduğu genellikle hafif seyirli, çok bulaşıcı, papüloveziküler döküntülü bir çocukluk çağı hastalığıdır. Sekonder bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bu olgu, suçiçeği aşısı yapılmayan ve preseptal sellülit komplikasyonu meydana gelen altı yaşında erkek çocukta, hastalığın hastane yatışını gerektirecek ölçüde ağır komplikasyonlara yol açabileceği gerçeğini vurgulamak üzere sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Komplikasyon, preseptal sellülit, suçiçeğiCorresponding Author: Hatice Dülek, Türkiye
LookUs & Online Makale