ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Evaluation of the Effects of Airbag and Seat Belt Use on the Severity of the Injury in Traffic Accidents [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 400-404 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.02350

Evaluation of the Effects of Airbag and Seat Belt Use on the Severity of the Injury in Traffic Accidents

Davut Tekyol1, Şahin Çolak1, İsmail Tayfur1, Nihat Müjdat Hökenek2, Abdullah Algın3
1Department of Emergency, Medicine, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Turkey, Kartal Dr Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Turkey, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: According to the report of the World Health Organization on the prevention of road traffic injuries, road traffic accidents result in the death of approximately 1.25 million people and injury or disability of 20 to 50 million people every year. In this study, we aimed to investigate the effects of seat belt and airbag use on the severity of the injury in motor vehicle accidents.
METHODS: In this study, 274 patients involved in motor vehicle accidents were examined. The medical records of the patients were screened for responses to routine questions that aimed to predict the severity of the injury, such as whether the patient was wearing a seat belt if the airbag deployed and the approximate speed of the vehicle at the time of the accident.
RESULTS: It was determined that the severity of the injury and the hospitalization rate were lower in the restrained and airbag-deployed patient group. In unrestrained patients, airbag deployment alone did not reduce the severity of the injury.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Seat belt use and the airbag deployment reduce the severity of the injury and the hospitalization rate more than airbag deployment alone. Encouraging the wearing of seat belts is significant to decrease the severity of the injury and ensure that the airbag is activated during accidents.

Keywords: Airbag, seat belt; traffic accident.

Trafik Kazalarına Bağlı Yaralanmalarda, Hava Yastığı ve Emniyet Kemerinin Travma Şiddetine Etkisinin Değerlendirilmesi

Davut Tekyol1, Şahin Çolak1, İsmail Tayfur1, Nihat Müjdat Hökenek2, Abdullah Algın3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) karayolu trafik kazalarının önlenmesi ile ilgili raporuna göre, trafik kazaları her yıl yaklaşık 1.25 milyon insanın ölümüne ve her yıl 20 ila 50 milyon insanın yaralanmasına veya sakatlanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada motorlu araç kazalarında emniyet kemeri ve hava yastığı kullanımının travma şiddeti üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Motorlu taşıt kazalarına yolcu olarak karışmış 274 hasta incelendi. Tıbbi kayıtların detaylı anamnez bölümünde, kaza sırasında hastanın emniyet kemeri takıp takmadığı, hava yastığının açılıp açılmadığı ve aracın yaklaşık hızı gibi yaralanmanın ciddiyetini tahmin etmekiçin kullanılan rutin sorulara verilen cevaplar incelendi.
BULGULAR: Emniyet kemeri kullanan ve hava yastığı açılan hastalarda yaralanma şiddetinin ve hastanede yatış oranının daha düşük olduğu tespit edildi. Emniyet kemeri takılmadan sadece hava yastığının açıldığı kazalarda ise yaralanma şiddetinde düşüş saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Emniyet kemeri kullanımı ile birlikte hava yastığının açılması travma şiddetini ve hastanede kalış süresini sadece hava yastığı açılmasına göre daha fazla azaltmaktadır. Emniyet kemeri takılmasının yaygınlaştırılması kazalarda travma şiddetini azaltmaktadır ve hava yastığının etkin hale gelmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Emniyet kemeri, hava yastığı, trafik kazası

Davut Tekyol, Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Nihat Müjdat Hökenek, Abdullah Algın. Evaluation of the Effects of Airbag and Seat Belt Use on the Severity of the Injury in Traffic Accidents. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 400-404

Corresponding Author: Davut Tekyol, Türkiye
LookUs & Online Makale