ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Psychoactive Substance Use and Related Factors Among High Schools [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 58-64 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.71677

Psychoactive Substance Use and Related Factors Among High Schools

Rugül Köse Çınar1, Diğdem Manay2, Yasemin Görgülü1, Mehmet Bülent Sönmez1, Erdal Vardar1
1Department of Psychiatry, Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Psychiatry, State Hospital, Milas, Mugla, Turkey

INTRODUCTION: Adolescence is considered to be the most risky period for experimenting with harmful substances. This study aims to determine the psychoactive substance consumption rates among all of the high school students in city center of Edirne, Turkey.
METHODS: This cross-sectional study was conducted with 8.483 high school students. The survey form used in the present study was compiled from questionnaires used in “The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs” study. Overall lifetime substance use, gender differences in substance preferences, students’ problematic behaviors and their effects on the substance use ratios, reasons for substance usage, locations where the students use the substances and sources where the substances were obtained, how the substance use ratios were affected by user friends and relatives were the covered objects.
RESULTS: A total of 8402 school students aged 15-19 years completed the questionnaire, 53.0 % of which were females. Alcohol was the most common substance used (24.6%), followed by tobacco (21.5%) and cannabis (1%). Frequency of other substances remained under 1%. Tobacco, alcohol, cannabis, ecstasy, inhalants, and cocaine usage were significantly higher in males. Having problematic behaviours were associated with the rise in substances usage. User friends were both the main reason of usage and the supplier of the substances. The main location where the students use substances were the streets.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although frequencies of psychoactive substance usage among high school students of Edirne were found to be lower than most of the other locations all around the world, students’ problematic behaviours and risk factors were similar.

Keywords: Alcohol, cannabis; tobacco.

Liselerde Psikoaktif Madde Kullanımı ve İlişkili Faktörler

Rugül Köse Çınar1, Diğdem Manay2, Yasemin Görgülü1, Mehmet Bülent Sönmez1, Erdal Vardar1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Edirne
2Milas Devlet Hastanesi, Psikiyatri Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Ergenlik, maddeleri deneme açısından en riskli dönem kabul edilir. Bu çalışmanın amacı Edirne il merkezindeki tüm lise öğrencilerinde psikoaktif madde kullanım oranlarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu kesitsel çalışma, 8,483 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Kullanılan anket, “Avrupa Alkol ve Diğer Maddeler Okul Araştırma Projesi” anketlerinden derlenmiştir. Hayat boyu madde kullanımları, madde tercihlerinde cinsiyet farklılıkları, öğrencilerin sorunlu davranışları ve bunların madde kullanım oranlarına etkileri, madde kullanma nedenleri, madde kullanılan yerler ve temin kaynakları, kullanıcı arkadaş ve akrabaların kullanım oranlarına etkileri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaşları 15-19 arası olan, %53,0’ını kızların oluşturduğu 8402 öğrenci anketi tamamladı. Alkol en sık kullanılan madde (%24,6) iken, onu tütün (%21,5) ve esrar (%1) izledi. Diğer madde kullanım sıklıkları %1’in altında kaldı. Tütün, alkol, esrar, ekstazi, uçucular ve kokain kullanımı erkeklerde anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Sorunlu davranışlar bazı maddelerin kullanım sıklığında artış ile ilişkiliydi. Madde kullanan arkadaşlar, hem madde kullanımının ana nedeni hem de ana madde teminatı kaynağıydılar. Öğrencilerin madde kullandıkları başlıca yer sokaklar olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Edirne’deki lise öğrencilerinin psikoaktif madde kullanımları dünyadaki çoğu yerden daha az sıklıkta olsa da, öğrencilerin sorunlu davranışları ve risk faktörleri benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alkol, tütün, esrar

Rugül Köse Çınar, Diğdem Manay, Yasemin Görgülü, Mehmet Bülent Sönmez, Erdal Vardar. Psychoactive Substance Use and Related Factors Among High Schools. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 58-64

Corresponding Author: Rugül Köse Çınar, Türkiye
LookUs & Online Makale