ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Assessment of the Electrocardiogram T-Wave Intervals with Acute Biliary Pancreatitis []
. 2020; 60(2): 147-150 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.78309

Assessment of the Electrocardiogram T-Wave Intervals with Acute Biliary Pancreatitis

Abdullah Algın1, Hüseyin Avni Fındıklı2, Burcu Genç Yavuz3, Davut Tekyol3, Nihat Müjdat Hökenek4, Avni Uygar Seyhan4
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaras, Turkey
3Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
4Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Cardiovascular involvement is one of the multisystemic manifestations of acute biliary pancreatitis. In this study, we aimed to examine, to our knowledge, for the first time, how the Tpeak-Tend (TpTe) interval, a highly predictive electrocardiographic marker, is affected in patients with acute biliary pancreatitis.
METHODS: A total of 68 subjects were recruited in this retrospective case-control study. To determine the Corrected QT Intervals (QTc) and TpTe intervals, the electrocardiographs of all subjects were manually examined using the precordial V5 lead.
RESULTS: We found that the TpTe and QTc intervals were longer in the cases compared to the controls, and this difference was statistically significant (p<0.05). With respect to acute biliary pancreatitis, the QTc had 68.4% sensitivity and 67% specificity (AUC=0.660, CI: 0.529-0.791; p=0.024) and the TpTe interval had 76.3% sensitivity and 63.3% specificity (AUC=0.647, CI: 0.508-0.787; p=0.038).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Tpeak-Tend interval was evaluated for the risk of arrhythmia in patients with acute biliary pancreatitis. Our study demonstrated how the Tpeak-Tend and OTc intervals were affected in patients with acute biliary pancreatitis and that acute pancreatitis might be one of the causes of prolonged QTc and Tpeak-Tend intervals.

Keywords: Acute pancreatitis, electrocardiogram; T-wave intervals.

Akut Biliyer Pankreatit olgularında Elektrokardiyografi T dalga intervallerinin değerlendirilmesi

Abdullah Algın1, Hüseyin Avni Fındıklı2, Burcu Genç Yavuz3, Davut Tekyol3, Nihat Müjdat Hökenek4, Avni Uygar Seyhan4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Necip Fazıl Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kahramanmaras
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyovasküler tutulum, akut biliyer pankreatitin, multisistemik tezahürlerinden biridir. Bizler akut biliyer pankreatit hastalarında prediktivitesi yüksek bir elektrokardiyografik marker olan Tpeak-Tend aralık süresinin nasıl etkilendiğini literatürde ilk kez incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif vaka kontrol çalışmasına toplam 68 birey dahil edildi. QTc ve Tpeak-Tend aralık sürelerini belirlemek için tüm katılımcıların elektrokardiyografileri precordial V5 lead de manuel olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda hasta grubunun Tpeak-Tend ve QTc aralık süresi kontroller göre daha uzundu ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Akut biliyer pankreatit için QTc'nin duyarlılık ve özgüllüğü ise sırasıyla %68,4 ve %67 (AUC = 0.660, CI: 0.529-0.791; p= 0.024) Tpeak-Tend 'in ise sırasıyla %76,3 ve %63,3 (AUC = 0,647, CI: 0.508-0.787; p= 0.038) olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tpeak-Tend süresi, akut bilyer pankreatit hastalarında aritmi riski açısından değerlendirildi. Çalışmamız akut pankreatit hastalarında QTc süresi ile beraber Tpeak-Tend süresinin nasıl etkilendiğini, akut pankreatitin uzamış QTc ve Tpeak-Tend nedenleri arasında olabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: akut pankreatit, elektrokardiyogram, T dalga intervalleri

Abdullah Algın, Hüseyin Avni Fındıklı, Burcu Genç Yavuz, Davut Tekyol, Nihat Müjdat Hökenek, Avni Uygar Seyhan. Assessment of the Electrocardiogram T-Wave Intervals with Acute Biliary Pancreatitis. . 2020; 60(2): 147-150

Corresponding Author: Abdullah Algın, Türkiye
LookUs & Online Makale