ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Surgical Treatment of Cerebral Hydatid Cysts [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-18942

Surgical Treatment of Cerebral Hydatid Cysts

Ali Erhan Kayalar1, Ersin Haciyakupoglu2, Mustafa Efendioglu1, Derviş Mansuri Yılmaz3
1Department of Neurosurgery, University of Health SciencesTurkey, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Neurosurgery, Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau
3Department of Neurosurgery, University of Cukurova, Adana, Turkey

INTRODUCTION: Cerebral hydatid cysts is caused by the cranial intraparenchymal settlement and growth of tenia echinococcus embrio.CT reveals well circumscribed, non-contrast enhanced, intraparenchymal homogenous cystic mass. Cyst fluid is isointense like cerebrospinalfluid (CSF). Operation is the most preffered therapeudic approach in cerebral hydatid cyst.We presented 4 cases who underwent operation at the last 5 years in order to attractattention to cerebral hydatid cyst which became evident in our country recently.
METHODS: We had four cases with cerebral hydatid cyst who underwent operation between 2015-2020.
RESULTS: We had three male one female patinet. Their age was between 9-16 and mean age was 13. Three of them had solitary, one patient had multiple hydatid cyst. Common complaint of our cases was headache. The patients had seizure, diplopia, homonim hemianopia and strabismus due to bilateral 6th nevre palsy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Cerebral hydatid cyst is most commonly seen in childhood (%70). All of our cases had headache and papillary stasis. Additionally our 2nd case had epilepsy, 3rd case had right homonim hemianopsia, 4th case had diplopia. Recently, due to the situations in the middle east, lots of immigrants left their countries and live abroad, some of tho sewereal ready contaminated.
We can state that we have to refresh our knowledge about hydatid cysts and be aware that new cases may arise due to immigration patterns.

Keywords: larva, embiryo, soliter intraserebral hidatik kist, multipl intraserebral hidatik kist

Serebral Kist Hidatiklerin Cerrahi Tedavisi

Ali Erhan Kayalar1, Ersin Haciyakupoglu2, Mustafa Efendioglu1, Derviş Mansuri Yılmaz3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau, Nöroşirurji Departmanı
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Ana Bilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebral kist hidatikler, tenia ecinococcus embriyolarının intraparankimal alanda yerleşimi ve büyümeleri sonucu oluşur. Bt görüntüsü; sınırları çizilmiş, konstrast tutmayan, intraparankimal homojen kistik kitleyi gösterir. Kist sıvısı, serebrospinal sıvı gibi izointenstir. Cerrahi müdahale, serebral kist hidatiklerde en çok tercih edilen tedavi yaklaşımıdır. Biz de bu aralar ülkemizde görülen serebral kist hidatik vakalarına dikkat çekmek adına son 5 yılda ameliyata alınan 4 vakayı ele aldık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Vakalarımız 2015-2020 tarihleri arasında opere edildiler.
BULGULAR: 3ü erkek 1 i kadın hastaydı. Yaşları 9 ila 16 arası ve ortalaması 13 tü. 3 hastamızın tek bir kisti bir hastamızın ise multipl kistleri bulunuyordu. Ortak şikayetleri baş ağrısıydı. 6. Kranial sinir tutulumu sebebiyle hastalarımızda nöbet aktivitesi, çift görme,homonim hemianopsi ve şaşılık gözlemlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serebral kist hidatiklerin %70 i çoğunlukla çocukluk yaş grubunda görülür. Tüm vakalarımızda baş ağrısı ve papiller staz gözlemlendi. Ek olarak vakalarımızda epilepsi, sağ homonim hemianopsi, ve çift görme eşlik etti. Günümüzde orta doğunun içinde bulunduğu durum nedeniyle birçok insan ülkelerinden göç etmek ve yurtdışında yaşamak zorunda bırakılıyor, bu insanlardan bazıları kist hidatikle kontamine halde göç etmiş oluyor. Bu nedenle kist hidatikler hakkında bilgilerimizi tazelememiz gerektiğini ve göçmenlerden kaynaklı yeni vakalar çıkabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Larvae, embrio, solitary intracerebral hydatid cyst, multiple intracerebral hydatid cystCorresponding Author: Ali Erhan Kayalar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale