ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Round Pneumonia: Case Report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 201-203

Round Pneumonia: Case Report

Jülide Çavuş1, Burcu Karakayalı1, Deniz Çakır1, Ahmet Sami Yazar1, Şeyma Meliha Sudur2, Hüsniye İşcan1, Şirin Güven1, İsmail İşlek1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ünitesi, İstanbul

Round pneumonia is a definition that means a round infilration in chest x-ray mostly seen in children result of lung immaturity. Importance of round pneumonia is because of similarity to broncogenic carcinoma that is malign and more serious differencial diagnosis. A round pneumonia case is presented with chest pain, fever in our clinic. Patitent has a round infiltration on right upper lobe on chest x ray. Ampicilin-sulbactam treatment was given. Control chest x-ray showed resolution of infiltration. This case showed round pneumonia should be considered for differantial diagnosis of round infiltration on chest x-ray in pediatric population thus unnecessary investigation for other serious illness can be prevented.

Keywords: Pneumonia, round pneumonia, round infiltration, childhood.

Round Pnömoni: Olga Sunumu

Jülide Çavuş1, Burcu Karakayalı1, Deniz Çakır1, Ahmet Sami Yazar1, Şeyma Meliha Sudur2, Hüsniye İşcan1, Şirin Güven1, İsmail İşlek1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ünitesi, İstanbul

Round pnömoni radyografide dairesel infiltrasyonla prezente olan ve akciğer maturasyonunun henüz tamamlanmaması nedeniyle genellikle çocuklarda görülen klinik bir tanımdır. Bronkojenik karsinom gibi malign ve araştırılması gereken daha ciddi tanılara benzerliğinden dolayı önem arz etmektedir. Kliniğimize göğüs ağrısı ve ateş şikayetiyle başvuran round pnömoni olgusunu sunuyoruz. Olgumuzda sağ akciğer üst lobda yuvarlak görünümlü konsolidasyon alanı saptandı. Tedavide ampisilin-sulbaktam uygulandı. Kontrol akciğer grafisinde rezolüsyon görülen hasta round pnömoni vakası olarak değerlendirildi. Bu olgu dolayısıyla çocuklarda akciğerde yuvarlak infiltrasyon ayırıcı tanısında round pnömoninin akılda tutulmasını, akciğer grafisinde dairesel konsolidasyon saptanan vakalarda gereksiz invaziv araştırmaların önüne geçilebileceğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Pnömoni, dairesel pnömomi, yuvarlak konsolidasyon, çocukluk çağı.

Jülide Çavuş, Burcu Karakayalı, Deniz Çakır, Ahmet Sami Yazar, Şeyma Meliha Sudur, Hüsniye İşcan, Şirin Güven, İsmail İşlek. Round Pneumonia: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 201-203

Corresponding Author: Jülide Çavuş, Türkiye
LookUs & Online Makale