ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Multiple congenital esophageal stenosis: in a 14 month old girl [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-93357

Multiple congenital esophageal stenosis: in a 14 month old girl

Zeliha Akış Yıldız1, Nelgin Gerenli2, Zekeriya Ilce1
1UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES İSTANBUL ÜMRANIYE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL, PEDIATRIC SURGERY CLINIC
2UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES İSTANBUL ÜMRANIYE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL, PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY CLINIC

Introduction: We aimed to share our very rare case with multiple congenital esophageal stenosis and its treatment.
Case: A 14-month-old girl presented with dysphagia, vomiting and growth retardation, 2 esophageal strictures were detected in the esophagogram and esophagoscopic examination. While the proximal stenosis responded to balloon dilatation, the distal stenosis did not respond to dilatation and was perforated. Distal stenosis was treated with resection and anastomosis.
Conclusion: Cases presenting with dysphagia and chronic vomiting should always be evaluated with esophagogram and endoscopy. Balloon dilatation should be the first choice in cases with stenosis. In cases that do not respond to dilatation, resection and anastomosis should be performed without insisting on dilatation.

Keywords: Congenital, esophageal stenosis, multiple

14 aylık kız hastada çoklu özafagus darlığı

Zeliha Akış Yıldız1, Nelgin Gerenli2, Zekeriya Ilce1
1SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ÜMRANİYE EAH, ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ, İSTANBUL
2SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ÜMRANİYE EAH, ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL

Giriş: Oldukça ender görülen multiple konjenital özofagus darlığı olan olgumuzu ve tedavisini paylaşmayı amaçladık.
Olgu: Yutma güçlüğü, kusma ve büyüme gelişme geriliği ile gelen 14 aylık kız hastaya yapılan özofagogramda ve özofagoskopik incelemede 2 adet özofagus darlığı saptandı. Proksimal darlık balon dilastasyona cevap verirken distal darlık dilatasyona cevap vermedi ve perfore oldu. Distal darlık rezeksiyon anastamoz ile tedavi edildi.
Sonuç: Yutma güçlüğü ve kronik kusma ile gelen olgular mutlaka özofagogram ve endoskopi ile değerlendirilmelidir. Darlık saptanan olgularda ilk tercih balon dilatasyon olmalıdır. Dilatasyona cevap vermeyen olgularda dilatasyonda ısrarcı olmadan rezeksiyon anastamoz yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: konjenital, özofageal darlık, çokluCorresponding Author: Zeliha Akış Yıldız, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale