ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
İnguinal Herni Kesesinden Kaynaklanan Benign Multikistik Peritoneal Mezotelyoma: Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 56-59

İnguinal Herni Kesesinden Kaynaklanan Benign Multikistik Peritoneal Mezotelyoma: Olgu Sunumu

Doğan Erdoğan1, Mehmet Ali Uzun1, Ümit Yaşar Şahin2, Neşet Köksal3, Yusuf Günerhan4, Hüseyin Kadıoğlu5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Denizli Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Denizli
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Özel Rumeli Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
5Özel Büyükçekmece Kolan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Benign multikistik peritoneal mezotelyoma (BMPM) sıklıkla orta yaşta üreme dönemindeki kadınlarda görülen abdomen, pelvis, retroperitoneal yerleşimli nadir görülen benign peritoneal tümördür. Klinik olarak batın distansiyonu, pelvik ağrı ve kitle şeklinde ortaya çıkma ensık görülen bulgusudur. Genellikle preoperatif tanısı spesifik bir bulgusu olmaması nedeniyle zordur. Klinik olarak hiçbir bulgu vermeden insidental olarak laparatomi sırasında ve bizim olgumuzda olduğu gibi herni kesesi içinde bulunabilir. Hastalarda sıklıkla geçirilmiş pelvik operasyon öyküsü, pelvik inflamatuar hastalık, endometriozis ve travma öyküsü mevcuttur. Nadir görülen BMPM olgusunu kasık fıtığı cerrahi spesmenlerinde ender de olsa karşılaşabileceğimiz bir antite olması nedeniyle sunduk.

Anahtar Kelimeler: Benign multikistik peritoneal mezotelyoma, periton, kasık fıtığı

Benign Multicystic Peritoneal Mesothelioma Arising From Inguinal Hernia Sac: Case Report

Doğan Erdoğan1, Mehmet Ali Uzun1, Ümit Yaşar Şahin2, Neşet Köksal3, Yusuf Günerhan4, Hüseyin Kadıoğlu5
1Department of General Surgery, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Denizli State Hospital, Denizli, Turkey
3Department of General Surgery, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of General Surgery, Private Rumeli Hospital, İstanbul, Turkey
5Department of General Surgery, Private Büyükçekmece Kolan Hospital, İstanbul, Turkey

Benign multicystic mesothelioma (BMPM) is a rare benign peritoneal tumor which localized in abdomen, pelvis and retroperitoneum and commonly seen in women which are in reproductive age. Abdomen distension, pelvic localized pain and mass are the most common findings. Preoperative diagnosis is difficult, because of there is not any spesific symptom or finding. Without any findings, it can be determinated incidentally in laparatomy, like in our case, inside of the inguinal hernia sac. In this patients’ medical history, pelvic surgery, pelvik inflamatuar disase, endometriosis or trauma story can be usually found. Because of it’s a rare entity which seen, we introduced this BMPM case which localized in inguinal hernia surgical specimen.

Keywords: Benign multicystic mesothelioma, peritoneum, inguinal hernia

Doğan Erdoğan, Mehmet Ali Uzun, Ümit Yaşar Şahin, Neşet Köksal, Yusuf Günerhan, Hüseyin Kadıoğlu. Benign Multicystic Peritoneal Mesothelioma Arising From Inguinal Hernia Sac: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 56-59

Sorumlu Yazar: Doğan Erdoğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale