ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Yenidoğan Yoksunluk Sendromunun Prematüre Bebekte Fentanil ile Tedavisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-75437 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.75437

Yenidoğan Yoksunluk Sendromunun Prematüre Bebekte Fentanil ile Tedavisi

Serkan KIRIK1, Sadık Yurttutan2, Aydın Bozkaya3, Büşra Seğmen3
1Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı
2Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
3Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi, Pediatri Anabilim Dalı

Yenidoğan yoksunluk sendromu (YYS), madde bağımlılığı olan annelerden (eroin, esrar, afyon, vb.)gebelikteki maruziyet sonrası doğmuş bebeklerin, madde eksikliğine ikincil olarak yoksunluk belirtileri gösterdikleri klinik bir durumdur. YYS' da merkezi sinir sistemi ve otonom sinir sistemi bulguları ile ortaya çıkar. Nöbetler nadir olarak bildirilmiştir ve acil tedavi gerektirir.
YYS tanılı eroin bağımlı anneden doğan hastada literatürde daha önce karşılaşmadığımız, fentanil infüzyonu ile başarılı bir şekilde tedavi edilmesini literatüre katkı amaçlı olarak sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: bağımlılık, yenidoğan yoksunluk sendromu, fentanil

The Treatment of Neonatal Abstinence Syndrome With Fentanyl in a Premature Infant

Serkan KIRIK1, Sadık Yurttutan2, Aydın Bozkaya3, Büşra Seğmen3
1Kahramanmaras Sutcu Imam University, Department Of Pediatrics, Division Of Pediatricneurology
2Kahramanmaras Sutcu Imam University, Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology
3Kahramanmaras Sutcu Imam University, Department Of Pediatrics

Neonatal abstinence syndrome (NAS) is a clinical condition in which the infants born to mothers with substance addictions (heroin, cannabis, opiates, etc.) exhibit withdrawal symptoms and physical addiction as they have been exposed to the substances prenatally and are lacking the substance postnatally. Most often emerges with central nervous system and autonomous nervous system findings in NAS. Seizures have been reported rarely and require emergency treatment.
We report the patient who born to a mother addicted to heroin who suffered neonatal abstinence syndrome and was successfully treated with fentanyl infusion as far as we know, is the first in the literatüre.

Keywords: addiction, neonatal abstinence syndrome, fentanylSorumlu Yazar: Serkan KIRIK, Türkiye
LookUs & Online Makale