ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 56 (3)
Cilt: 56  Sayı: 3 - 2016
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Fare Östrus Siklusu'nun Farklı Fazlarında PLIN2 ve PLIN3 Ekspresyonu
Expression of PLIN2 and PLIN3 During The Different Phases of Estrous Cycle in Mouse
İlknur Keskin, Turan Demircan, Nejda Bedri, Nadiye Köroğlu
Sayfalar 131 - 142

2.
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 11 Yıllık İntraoperatif Konsultasyon Deneyimimiz
Eleven Year Evaluation of Intraoperative Consultations in Üsküdar State Hospital
Ayşe Nur İhvan, Leyla Çıtak
Sayfalar 143 - 146

3.
Ümraniye Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Retrospective Analysis of Childhood Poisoning in Ümraniye
Caner Araz, Mustafa Özgür Toklucu, Şirin Güven, Emin Pala, Tuğba Okur
Sayfalar 147 - 160

4.
Çocuk Kardiyolojisi Poliklinğine Başvuran Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Patients Admitted to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic
Esra Akyüz Özkan, Haşim Hüsrevşahi, Perihan Beyse
Sayfalar 161 - 167

5.
Ölümle Sonuçlanan Zehirlenmelerde Tıbbi Yaklaşım ve Yoğun Bakım Sürecinin Analizi
Posioning Resulting in Death in Intensive Care Medical Approach and Process Analysis
Eyüp Kandemir, Habib Bostan, Muhammed Nabi Kantarcı
Sayfalar 168 - 174

6.
Normal Kilolu ve Obez Hastalarda Fleksibl Üreterorenoskopi Cerrahisinin Etkinlik ve Güvenilirliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Safety and Effectiveness of Flexible Ureterorenoscopy in Obese and Normal Weight Patient
Eyüp Veli Küçük, Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ahmet Bindayı, Fikret Fatih Önol
Sayfalar 175 - 180

7.
Perkütan Nefrolitotomide Spinal ile Genel Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Spinal Versus General Anesthesia in Percutaneous Nephrolithotomy
Eyüp Veli Küçük, Ümit Yıldırım, Ahmet Bindayı, Ahmet Tahra, Fikret Fatih Önol
Sayfalar 181 - 185

8.
Adli Tıp Kurumu'nda Değerlendirilen Havayolu Yönetimi Sırasında Ortaya Çıkan İstenmeyen Durumlar
Adverse Outcomes During Management Evaluated By Council of Forensic Medicine
Habib Bostan, Ayşegül Ertan, Hüseyin Öz, Ziya Salihoğlu
Sayfalar 186 - 190

DERLEME
9.
Postanestezik Bakım Ünitesi (PABÜ): Gelişimi ve Standartları
Postanesthetic Care Unit (PACU): Its Development and Signigicance
Düriye Gül İnal, Dilek Ömür, Volkan Hancı
Sayfalar 191 - 196

OLGU SUNUMU
10.
Melas Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi
Anesthesia Management of a Case with Melas Syndrome
Derya Arslan Yurtlu, Murat Aksun, Bedriye Özdikiciler, Uğur Özgürbüz, Pınar Ayvat, Gülçin Önder Aran, Mehmet Kızılkaya
Sayfalar 197 - 200

11.
Geçici Benign Hiperfosfatazemili İki Olgu
Two Cases With Benign Transient Hyperphosphatemia
Esra Akyüz Özkan, Haşim Hüsrevşahi, Adem Yaşar, U. Aliye Geçit
Sayfalar 201 - 204

12.
Olgu Sunumu: Antibiyotik Etkenlere Karşı Spesifik Ige Araştırması
Olgu Sunumu: Antibiyotik Etkenlere Karşı Spesifik Ige Araştırması
Gülbu Işıtmangil
Sayfalar 205 - 208

LookUs & Online Makale