ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Eozinofilik Fasiit (Shulman Sendromu) [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 121-123

Eozinofilik Fasiit (Shulman Sendromu)

Emine Çölgeçen1, Yalçın Erdoğan2, Nilsen Yıldırım Erdoğan3, Aylin Okur4, Murat Korkmaz5, Dilşad Amanvermez Şenarslan6, İlhan Günaydın7
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji A.D.
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D.
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D.
4Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.
5Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
6Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.D.
7Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Anabilim Dalları, Yozgat, Türkiye

Eozinofilik fasit (EF) nadir görülen ve etiyolojisi tam olarak bilinmeyen inşamatuvar bir hastalıktır. Periferal kanda eozinofili ve özellikle ekstremitelerde skleroderma benzeri deri endurasyonları bu hastalığın karakteristik özellikleridir. Genellikle genç erkeklerde, nadiren yaşlı kadınlarda ve çocuklarda görülür. Bu yazıda üst ekstremitelerinde ağrı ve sertlik şikayetleri ile başvuran, karakteristik klinik özellikleri ve histopatolojik bulguları ile EF tanısı konulan ve sistemik steroid tedavisine iyi yanıt veren 45 yaşındaki kadın olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eozinofilik fasiit, systemic steroid.

Eosinophilic Fasciitis (Schulman Syndrome)

Emine Çölgeçen1, Yalçın Erdoğan2, Nilsen Yıldırım Erdoğan3, Aylin Okur4, Murat Korkmaz5, Dilşad Amanvermez Şenarslan6, İlhan Günaydın7
1Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji A.D.
2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.D.
3Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D.
4Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.D.
5Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
6Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.D.
7Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Anabilim Dalları, Yozgat, Türkiye

Eosinophilic fasciitis (EF) is a rare inflammatory disease of unknown etiology. The characteristic features of this inflammatory disease include scleroderma-like skin indurations, predominantly on the extremities, and peripheral blood eosinophilia. It is usually seen in young males, rarely in elderly women and in children. In this paper, we present a 45-year-old female patient who presented with complaints of pain and tightness of the skin in the upper extremities. She was diagnosed as EF with the characteristic clinical features and histopathological findings and responded well to systemic steroid therapy.

Keywords: Eosinophilic fasciitis, systemic steroid.

Emine Çölgeçen, Yalçın Erdoğan, Nilsen Yıldırım Erdoğan, Aylin Okur, Murat Korkmaz, Dilşad Amanvermez Şenarslan, İlhan Günaydın. Eosinophilic Fasciitis (Schulman Syndrome). Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 121-123

Sorumlu Yazar: Emine Çölgeçen, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale