ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
COVID-19 Salgını Boyunca Başı Yaralarının Yönetimi Daha da Zor [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 277-280 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.46503

COVID-19 Salgını Boyunca Başı Yaralarının Yönetimi Daha da Zor

Perçin Karakol, Mehmet Bozkurt
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, istanbul, Türkiye

COVID 19 enfeksiyonu, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilmesinin ardından, dünya sağlık sisteminin hizmet sunum kapasitesi, COVID 19 un daha çok solunum yolu semptomlarını içeren hastalar sayesinde aşıldı. Ancak ülkemiz devlet hastanelerinin oluşan bu duruma hızla adapte olması gerekti. Zaten normal şartlarda da, birçok hastane yataklı servisleri, yoğun bakım üniteleri ve palyatif servislerde yatmakta olan yatak bası yaraları mevcut hastaların tedavileri çok zor ve maliyetliydi. Uyum aşamasında evde tedavi altında olan bası yaralarının, hastaneye mümkün olduğunca az getirilmesi, mümkünse evde tedavilerinin yapılması, hastanede yatan hastaların ise yaralarının hızla kapatılıp, erken dönemde taburcu edilmesi ve yeni bası yaralarının açılmasının engellenmesi amaçlandı. Bu konuda, devlet hastaneleri eğitim birimleri tarafından, yara bakımı personelleri, evde bakım servisi personelleri ve evlerde bakımı üstlenen aile bireylerine eğitimler verildi. Bu zorlu süreçte, enfeksiyona bu denli açık bu hasta grubu, bu şekilde korunmaya çalışıldı.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, Dekupitus, Bası yarası

Managing Decubitus Ulcers During COVID-19 Outbreak is Even More Challenging

Perçin Karakol, Mehmet Bozkurt
University of Health Sciences Turkey Bağcilar Education and Training Hospital, Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Istanbul, Turkey

It was declared a "pandemic" of COVID 19 infection by the World Health Organization on March 11, 2020. After this date, the service delivery capacity of the world health system has been exceeded, mostly due to patients with COVID 19 respiratory symptoms. However, the state hospitals in our country had to adapt quickly to this situation. In normal circumstances, it was already very difficult and costly to treat existing bed pressure wound patients being treated in many inpatient services, intensive care units and palliative services. In the integration phase, it was aimed at bringing the patients who are treated at home to the hospital as little as possible, if possible treating them at home, quickly closing hospitalized patients' wounds and discharging in the early period and preventing the opening of new pressure wounds. In this regard, training was given by the public hospital training units to wound care personnel, home care service personnel and family members undertaking care in homes.With this form of organization, opening new wounds of patients was prevented at home and hospitals, existing wounds were closed.During this difficult period, this group of patients who are so open to infection were tried to be protected in this way.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, Decubitus, Pressure ulcer

Perçin Karakol, Mehmet Bozkurt. Managing Decubitus Ulcers During COVID-19 Outbreak is Even More Challenging. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 277-280

Sorumlu Yazar: Perçin Karakol, Türkiye
LookUs & Online Makale