ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Senkron Pankreatik Duktal Adenokarsinom ve Tiroid Medüller Karsinom [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 107-111 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.69188

Senkron Pankreatik Duktal Adenokarsinom ve Tiroid Medüller Karsinom

Ceren Canbay Göret1, Ömer Faruk Özkan2, Mehmet Yılmaz Akgün2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Canakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Canakkale

Günümüzde ilerleyen tedavi yöntemleriyle kanserli hastaların sağ kalım süresi uzamıştır. Bu nedenle ikincil primer tümör görülme sıklığında artış gözlenmektedir. Hastanemize başvuran 52 yaşındaki erkek hastada senkron pankreas duktal adenokarsinomu ve tiroid medüller karsinom tespit edilmiştir. Bu iki tümör birlikteliği daha önce bildirilmediğinden literatürde paylaşmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Senkron tümör, pankreas duktal adenokarsinom, tiroid medüller karsinom

Synchronous Pancreatic Ductal Adenocarcinoma and Thyroid Medullary Carcinoma

Ceren Canbay Göret1, Ömer Faruk Özkan2, Mehmet Yılmaz Akgün2
1Department of Pathology, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey
2Department of General Surgery, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey

Due to advancements in modern medicine the survival rate for cancer patients has increased. Occurrence of two or more primary tumors in the same patient has thus also increased. Synchronous ductal pancreas adenocarcinoma and thyroid medullary carcinoma was found in a 52 years old male patient presenting at our hospital. Occurrence at this tumors simultaneously has never been reported. We aim to share our experience.

Keywords: Synchronous tumour, pancreatic ductal adenocarcinoma, thyroid medullary carcinoma

Ceren Canbay Göret, Ömer Faruk Özkan, Mehmet Yılmaz Akgün. Synchronous Pancreatic Ductal Adenocarcinoma and Thyroid Medullary Carcinoma. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 107-111

Sorumlu Yazar: Ceren Canbay Göret, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale