ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Distal Falanksta Epidermoid Kist: Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 66-68

Distal Falanksta Epidermoid Kist: Olgu Sunumu

Ayşe Nur İhvan1, M. Hakan Karabulut1, Gözde Kır1, Ulaş Öztürk2
1Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği

İntraosseöz epidermoid kistler nadir görülen benign lezyonlardır. Ayırıcı tanı; anevrizmal kemik kisti, unikameral (basit) kemik kisti ve
enkondrom vb. içerir. Olgu 84 yaşında erkek hasta olup, sol el 1. parmakta 20 yıldır yavaş büyüyen ağrısız kitle tariflemektedir. Olguya
lokal eksizyon uygulanmış olup, “intraosseöz epidermoid kist” tanısı almıştır.

Anahtar Kelimeler: Epidermoid kist, intraosseöz

Intraosseous Epidermal Cyst in Phalanx: Case Report

Ayşe Nur İhvan1, M. Hakan Karabulut1, Gözde Kır1, Ulaş Öztürk2
1Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği

Intraosseous epidermal cyst within phalanks is an unusual benign condition. Differential diagnosis includes aneurysmal bone cyst, unicameral (simple) bone cyst, enchondroma etc. The case is an 84 year old man has a painless nodule in the left hand for 20 years.
He was made local excision and diagnosed “intraosseous epidermoid cyst”

Keywords: Epidermoid cyst, intraosseous

Ayşe Nur İhvan, M. Hakan Karabulut, Gözde Kır, Ulaş Öztürk. Intraosseous Epidermal Cyst in Phalanx: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 66-68

Sorumlu Yazar: Ayşe Nur İhvan
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale