ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Effects of Vertebrobasilar Insufficiency on cVEMP Responses []
. 2019; 59(2): 104-109 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.08379

Effects of Vertebrobasilar Insufficiency on cVEMP Responses

Ahmet Baki1, Deniz Tuna Edizer2, Muhammet Yıldız3, Hasan Demirhan4, Özgür Yiğit4
1Department of Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery, Health Sciences University, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Health Sciences University, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Otorhinolaryngolog, Rize State Hospital, Rize, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Health Sciences University Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to evaluate cervical vestibular evoked myogenic potentials (cVEMPs) of patients with vertebrobasilar insufficiency (VBI).
METHODS: Patients with vestibular complaints who were referred to the vestibular center were evaluated. All patients underwent a complete neurological examination, pure tone and speech audiometry, bithermal caloric test, Doppler ultrasonography of the carotid and vertebral arteries, and bilateral cVEMP recordings. Thirty patients with VBI and 30 healthy controls were included in the study. In the cVEMP test, latency and amplitude values of 95 dB were recorded.
RESULTS: In the VBI group, the mean flow rate was 91.5±36.65 mL/min at the side of higher flow, whereas it was 74.83±34.75 mL/min at the side of lower flow. In the control group, the mean flow rate was 151.5±26.62 mL/min at the side of higher flow, whereas it was 140.5±33.69 mL/min at the side of lower flow. There was a statistically significant difference between vertebral artery flow values between the VBI and control groups (p<0.001). The right and left P13 95 dB latency values in the VBI (−) group were 13.22±0.21 ms and 13.22±0.21 ms, respectively, whereas those in the VBI (+) group were 16.15±0.11 ms and 16.23±0.14 ms, respectively. The right and left N23 95 dB latency values in the VBI (−) group were 23.09±0.14 ms and 25.39±0.88 ms, respectively, whereas those in the VBI (+) group were 23.07±0.14 ms and 25.71±0.81 ms, respectively. The right and left P13–N23 95 dB amplitude values in the VBI (−) group were 41.46±8.82 mV and 41.41±6.81 mV, respectively, whereas those in the VBI (+) group were 24.81±3.36 mV and 24.11±2.09 mV, respectively. There was a statistically significant difference between the VBI and control groups regarding latency and amplitude values at 95 dB nHL stimulation (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that VBI is associated with abnormal cVEMP responses. Further studies with larger groups are needed to verify our findings.

Keywords: VEMP, vertebrobasilar insufficiency.

Vertebrobaziler yetmezliklerin cVEMP yanıtlarına etkisi

Ahmet Baki1, Deniz Tuna Edizer2, Muhammet Yıldız3, Hasan Demirhan4, Özgür Yiğit4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversites İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği
3Rize Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Vertebrobaziler yetmezliği (VBI) olan hastaların servikal Vestibuler Uyarılmış Miyojenik Potansiyellerinin (SVUMP) değerlendirilmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Vestibüler şikayetleri nedeniyle tarafımıza başvuruda bulanan hastalar değerlendirildi. Tüm hastalara tam nörolojik ve otolojik muayene, saf ses ve konuşma odyometrisi, bithermal kalorik test, karotid ve vertebral arterlerin Doppler ultrasonografisi ve bilateral servikal VEMP (cVEMP) testleri yapıldı. Çalışmaya 30 VBI hastası ve 30 sağlıklı kontrol grubu alındı. 95 dB nHL cVEMP test, latans ve amplitüd değerleri kaydedildi.
BULGULAR: VBI grubunda, akımın yüksek olduğu tarafta ortalama akım oranı 91,5 ± 36,65 cm / sn iken akımın düşük olduğu tarafta ortalama akım oranı 74,83 ± 34,75 cm / sn idi. Kontrol grubunda, ortalama akım oranı, yüksek akımın olduğu tarafta 151,5 ± 26,62 cm / sn iken düşük akım oranı olan tarafta ise 140,5 ± 33,69 cm / sn idi. VBI hastaları ile kontrol grupları arasındaki vertebral arter akım değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. (p <0.001) 95 dB nHL stimülasyonunda latans ve amplitüd değerleri açısından VBI hastaları ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. (P <0.001)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anormal cVEMP yanıtlarının vertebrobaziler yetmezliği ile ilişkili olduğuna inanıyoruz. Bulgularımızı doğrulamak için daha büyük gruplarla yapılan daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: VEMP, Vertebrobaziler yetmezlik, Vertigo

Ahmet Baki, Deniz Tuna Edizer, Muhammet Yıldız, Hasan Demirhan, Özgür Yiğit. Effects of Vertebrobasilar Insufficiency on cVEMP Responses. . 2019; 59(2): 104-109

Corresponding Author: Ahmet Baki, Türkiye
LookUs & Online Makale