ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Analysis of the elderly patients admitted to the emergency department due to domestic falls respecting causes and outcomes []
. Ahead of Print: HNHJ-21043 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.21043

Analysis of the elderly patients admitted to the emergency department due to domestic falls respecting causes and outcomes

Nazmiye Koyuncu1, Özgür Karcıoğlu2
1Dept. of Emergency Medicine, Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, istanbul
2Dept. of Emergency Medicine, İstanbul Education and Research Hospital, istanbul

INTRODUCTION: To describe the characteristics of the elderly patients admitted to the emergency department (ED) due to domestic falls; with regard to causes and outcomes of the accident
METHODS:
This study enrolled all consecutive elderly patients admitted to the ED within the two-month period due to domestic falls. Descriptive analyses regarding demographics, history, and clinical findings were performed
RESULTS: 159 elderly patients were admitted with falls in the study period, while 73 patients had exclusion criteria. Mean age was 76,7 ± 7,1 and 68.4% (n=59) were female. 81.2% of the patients were diagnosed with soft tissue injuries. 16 patients with fractures were older than those without (p=0.016). “Trip and fall” was the most common mechanism (n=37, %43,5).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although a majority of domestic falls in the elderly result in simple injuries, fractures occur in older patients, those with smoking habits and/or alcohol use, or on routine use of medicines.

Keywords: emergency department, domestic falls, elderly, fall risk, domestic accident

Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastaların Düşme Nedenleri ve Klinik Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi

Nazmiye Koyuncu1, Özgür Karcıoğlu2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanesi, Acil Tıp Kliniği,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı acil servise ev içi düşme nedeni ile başvuran 65 yaş ve üstü hastaların evde düşme nedenleri ve klinik sonuçları açısından değerlendirilmesidir
YÖNTEM ve GEREÇLER: : Bu retrospektif çalışma Acil Servise 2 aylık dönemde ev içi düşme ile başvuran hastalar üzerinde yapılmıştır. Hastaların sosyodemografik verileri, ilaç kullanımı, evin hangi bölümünde düştüğü, düşmeye neden olan durum, hastaya konan tanı, yatış/ taburculuk gibi veriler belirlenmiş ve bu veriler birbiriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Bu kriterlerle başvuran 159 hastadan 73’ü kriterlere uymadığı için çalışma dışında kalmıştır. Olguların 59’u (%68,4) kadın; ortalama yaş 76,7’dir. Olguların 69’u (%81,2) yumuşak doku travması (YDT), 16’sı (%18,9) kırık tanısı almıştır. Kırık saptanan 16 hasta daha yaşlıdır (p=0.016). Ayak takılması en sık düşme nedenidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ev içi düşme nedeni ile başvuran yaşlılarda düşmeler büyük oranda basit yaralanmalar ile sonuçlansa da daha yaşlı, sigara/alkol alışkanlığı olan, düzenli ilaç kullananan hastalarda kırık saptanma oranı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, ev içi düşme, yaşlı, düşme riski, ev kazasıCorresponding Author: Nazmiye Koyuncu, Türkiye
LookUs & Online Makale