ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Late, Rare, and Asymptomatic Bladder Metastasis of Breast Carcinoma: A Case Report []
. 2019; 59(2): 188-191 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.44711

Late, Rare, and Asymptomatic Bladder Metastasis of Breast Carcinoma: A Case Report

Murat Öztürk1, Serdar Aykan2, Nizameddin Koca3, Soner Çoban1, Gül Ayşen Öztürk4, Muhammet Güzelsoy1, Ali Rıza Türkoğlu1
1Department of Urology, University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Urology, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
4Department of Radiation Oncology, Bursa Ali Osman Sonmez Oncology Hospital, Bursa, Turkey

Breast carcinoma is the most common cancer after non-melanoma skin cancers. It often metastasizes to the lungs, lymph nodes, and liver and rarely spreads to the bladder. Bladder cancer usually manifests with painless clotted macroscopic hematuria. Although there are no organ-specific symptoms, in case of a malignancy, all organs must be checked for metastasis for the whole lifetime. In this case, we present a patient with late onset asymptomatic bladder metastasis with different primary tumors in each breast.

Keywords: Bladder cancer, bladder metastasis; breast cancer; metastasis.

Meme Kanserinin Geç, Nadir Ve Asemptomatik Mesane Metastazi

Murat Öztürk1, Serdar Aykan2, Nizameddin Koca3, Soner Çoban1, Gül Ayşen Öztürk4, Muhammet Güzelsoy1, Ali Rıza Türkoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Bursa, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul, Turkey
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, Bursa, Turkey
4Bursa Ali Osman Sonmez Onkoloji Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, Bursa, Turkey

Meme kanseri melanom dışı cilt kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Sıklıkla akciğer, lenf nodu ve karaciğere nadiren de mesaneye metastaz yapar. Mesane kanseri sıklıkla ağrısız, pıhtılı hematüri ile ortaya çıkar. Malignite durumunda, hiçbir bulgu olmasa bile tüm organ sistemleri ömür boyu metastaz açısından kontrol edilmelidir. Biz burada her iki memesinde farklı patolojilere sahip primer tümörü olan hastada geç dönemde gelişen asemptomatik mesane metastazını sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, mesane kanseri, metastaz, mesane metastazı

Murat Öztürk, Serdar Aykan, Nizameddin Koca, Soner Çoban, Gül Ayşen Öztürk, Muhammet Güzelsoy, Ali Rıza Türkoğlu. Late, Rare, and Asymptomatic Bladder Metastasis of Breast Carcinoma: A Case Report. . 2019; 59(2): 188-191

Corresponding Author: Serdar Aykan, Türkiye
LookUs & Online Makale