ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
A Case of Tuberculous Meningitis Presenting with Non-Specific Findings []
. Ahead of Print: HNHJ-79553 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.79553

A Case of Tuberculous Meningitis Presenting with Non-Specific Findings

Erkan Yetmiş, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
Department of Pediatrics, Health Sciences University Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Tuberculosis is still a major public health problem in developing and developed countries. Extrapulmonary tuberculosis (EPTB) may mimic malignancies and many other diseases, it should be kept in mind in the differential diagnosis. Tuberculous meningitis (TM) has high mortality and morbidty rate among extrapulmonary tuberculosis forms.Mortality and morbidity rates are reduced by early diagnosis and treatment in tuberculosis menegitidis.

Keywords: : Tuberculosis, meningitis, extrapulmonary tuberculosis, child.

Özgül Olmayan Bulgularla Prezante Olan Bir Tüberküloz Menenjit Olgusu

Erkan Yetmiş, Zehra Esra Önal, Çağatay Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Tüberküloz hem gelişmekte hem de gelişmiş ülkelerde halen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ekstrapulmoner tüberküloz, çocuk hastalarda ayırıcı tanıda akılda tutulmalı, maligniteler dahil birçok tabloyu taklit edebileceği unutulmamalıdır. Akciğer dışı tüberküloz enfeksiyonlarının en öldürücü formu tüberküloz menenjiti’dir. Tüberküloz Menenjitin’de erken tanı ve tedaviyle mortalite ve morbidite oranları azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, menenjit, akciğer dışı tüberküloz, çocukCorresponding Author: Erkan Yetmiş, Türkiye
LookUs & Online Makale