ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Siroz Hastasında Rifaximin İlişkili Nötropeni []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-54227 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.54227

Siroz Hastasında Rifaximin İlişkili Nötropeni

Ayça Saltürk, Can Gönen, Osman Bedir
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Gastroenteroloji Kliniği,İstanbul

Rifaximin, hepatik ensefalopati tedavisinde kullanılan, emilimi olmadığı kabul edilen rifamisin grubu antibiyotiktir. Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda günlük 400 mg rifaximinin %0,4 ‘unden azının sistemik dolaşımdan emildiği bildirilmektedir. Karaciğer hasarı olan hastalarda, hasar derecesi arttıkça rifaximinin sistemik etkisi artmaktadır.Bu vaka, karaciğer siroz hastalarında rifaximine bağlı nötropeni gelişebileceğinin hatırlanması amacıyla sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Rifaximin, siroz, nötropeni

Rifaxim associated neutropenia in patients with cirrhosis

Ayça Saltürk, Can Gönen, Osman Bedir
Department of Gastroenterology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital,İstanbul

Rifaximine, is an antibiotic without absorption from rifamycin family. Studies in healthy volunteers is reported that less than 0,4% of daily intake rifaximine (400 mg) absorbed from the systemic circulation. In patients with liver damage, as the liver damage increases so does the systemic effects. This case is presented to highlight that neutropenia can be developed due to rifaximine in patients with hepatic cirrhosis

Keywords: Rifaximin, cirrhosis, neutopeniaSorumlu Yazar: Ayça Saltürk, Türkiye
LookUs & Online Makale