ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of the effect of airbag and seat belt use on the severity of injury in traffic accidents []
. Ahead of Print: HNHJ-02350 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.02350

Evaluation of the effect of airbag and seat belt use on the severity of injury in traffic accidents

Davut Tekyol1, Şahin Çolak1, İsmail Tayfur1, Nihat Müjdat Hökenek2, Abdullah Algın3
1University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Kartal Dr Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: According to the report of the World Health Organization on the prevention of road traffic injuries, road traffic accidents result in the death of approximately 1.25 million people and injury or disability of 20 to 50 million people every year. In this study, we aimed to investigate the effects of seat belt and airbag use on the severity of injury in motor vehicle accidents.
METHODS: A total of 274 patients involved in motor vehicle accidents were examined. The medical records of the patients were screened for responses to routine questions that aimed to predict the severity of injury, such as whether the patient was wearing a seat belt, if the airbag deployed and the approximate speed of the vehicle at the time of the accident.
RESULTS: It was determined that the severity of injury and the hospitalization rate were lower in the restrained and airbag-deployed patient group. In unrestrained patients, airbag deployment alone did not reduce the severity of injury.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Seat belt use and airbag deployment reduce the severity of injury and the hospitalization rate more than airbag deployment alone. Encouraging the wearing of seat belts is important to decrease the severity of injury and ensure that the airbag is activated during accidents.

Keywords: Seat belt, airbag, traffic accident

Trafik kazalarına bağlı yaralanmalarda, hava yastığı ve emniyet kemerinin travma şiddetine etkisinin değerlendirilmesi

Davut Tekyol1, Şahin Çolak1, İsmail Tayfur1, Nihat Müjdat Hökenek2, Abdullah Algın3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) karayolu trafik kazalarının önlenmesi ile ilgili raporuna göre, trafik kazaları her yıl yaklaşık 1.25 milyon insanın ölümüne ve her yıl 20 ila 50 milyon insanın yaralanmasına veya sakatlanmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada motorlu araç kazalarında emniyet kemeri ve hava yastığı kullanımının travma şiddeti üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Motorlu taşıt kazalarına yolcu olarak karışmış 274 hasta incelendi. Tıbbi kayıtların detaylı anamnez bölümünde, kaza sırasında hastanın emniyet kemeri takıp takmadığı, hava yastığının açılıp açılmadığı ve aracın yaklaşık hızı gibi yaralanmanın ciddiyetini tahmin etmekiçin kullanılan rutin sorulara verilen cevaplar incelendi.
BULGULAR: Emniyet kemeri kullanan ve hava yastığı açılan hastalarda yaralanma şiddetinin ve hastanede yatış oranının daha düşük olduğu tespit edildi. Emniyet kemeri takılmadan sadece hava yastığının açıldığı kazalarda ise yaralanma şiddetinde düşüş saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Emniyet kemeri kullanımı ile birlikte hava yastığının açılması travma şiddetini ve hastanede kalış süresini sadece hava yastığı açılmasına göre daha fazla azaltmaktadır. Emniyet kemeri takılmasının yaygınlaştırılması kazalarda travma şiddetini azaltmaktadır ve hava yastığının etkin hale gelmesini sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Emniyet kemeri, hava yastığı, trafik kazasıCorresponding Author: Davut Tekyol, Türkiye
LookUs & Online Makale