ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Raynaud phenomonic attack induced after an adult diphtheria-tetanus vaccine []
. Ahead of Print: HNHJ-04274 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.04274

A Raynaud phenomonic attack induced after an adult diphtheria-tetanus vaccine

Ahu Aksay1, Mine Düzgöl2, Nuri Bayram2, İlker Devrim2
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Cumhuriyet University, Sivas,Turkey
2Department of Pediatric Infectious Diseases, Izmir Dr. Behçet Uz Children's Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Tetanus vaccine can cause systemic reactions such as urticaria, anaphylaxis, and peripheral neuropathy or local reactions such as erythema, endurance, and pain. We presented a 13-years-old patient who administrated cyanosis, numbness, and coldness in both hands and forearms after one hour of vaccination adult-type diphtheria-tetanus from left deltoid muscle and evaluated vaccine side effects as Raynaud's phenomenon. Vaccine-induced Raynaud's phenomenon have not been reported in the literatüre and this may be a side effect of the injection rather than the diphtheria-tetanus vaccine itself.

Keywords: diphtheria-tetanus, Raynaud's phenomenon, side effects, vaccine

Erişkin tipi difteri-tetanoz aşı sonrası uyarılan bir Raynaud fenomeni atağı

Ahu Aksay1, Mine Düzgöl2, Nuri Bayram2, İlker Devrim2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Sivas
2İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İzmir

Tetanoz aşısı eritem, endürasyon ve ağrı gibi lokal veya ürtiker, anafilaksi, periferik nöropati gibi sistemik reaksiyonlar yapabilir. Sol deltoid kasından erişkin tipi difteri-tetanoz aşısı uygulanmasından bir saat sonra her iki el ve ön kolda morarma, uyuşukluk ve soğukluk yakınmaları ile başvuran aşı yan etkisi olarak Raynaud Fenomeni tanısı konulan 13 yaşında bir hasta sunduk. Literatürde Td dahil aşılara bağlı gelişen RF olgusu bildirilmemiş olup bu olgunun erişkin tipi difteri-tetanoz aşısının kendisinden çok, enjeksiyon uygulamasından kaynaklanan bir yan etki olabileceğini düşündük.

Anahtar Kelimeler: aşı, difteri-tetanoz, Raynaud fenomeni, yan etkiCorresponding Author: Ahu Aksay, Türkiye
LookUs & Online Makale