ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Psychogenic Polydipsia-Associated Water Intoxication: Case Report []
. 2018; 58(4): 229-231 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.09609

Psychogenic Polydipsia-Associated Water Intoxication: Case Report

Murat Tolga Avşar, Mehmet Toptaş, İbrahim Akkoç
Haseki Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Psychological polydipsia can be seen in up to 20% of patients with psychiatric disorders. Polydipsia can result in hyponatremia, defined as water intoxication, which can be fatal. In water intoxications, headache, nausea, seizure, and convulsions may be observed.
In this case report; twenty-eight years old, hyponatremia developing in a patient with schizophrenia and encephalopathy due to it is evaluated in the light of current literature. Our patient had hyponatremia, seizures, cerebral edema due to water intoxication. The patient was treated intensively and discharged to the internal medicine service on the 3rd day.

Keywords: Polydipsia, water intoxication, hyponatremia

Psikojenik Polidipsiye Bağlı Su İntoksikasyonu: Olgu Sunumu

Murat Tolga Avşar, Mehmet Toptaş, İbrahim Akkoç
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, istanbul,Türkiye

Psikolojik polidipsi, psikiyatrik rahatsızlığı olan hastalarda %20’ye varan oranlarda görülebilmektedir.Polidipsi, su intoksikasyonu olarak tanımlanan ve ölümcül olabilen hiponatremiyle sonuçlanabilir. Su intoksikasyonlarında, baş ağrısı, bulantı, nöbet ve komaya varansemptomlar gözlenebilir.
Bu olgu sunumunda; yirmi sekiz yaşında, şizofreni tanısı olan hastada gelişen hiponatremi ve buna bağlı gelişen ensefalopati tablosu güncel literatür eşliğinde değerlendirilmektedir. Hastamızda, su intoksikasyonuna bağlı gelişen hiponatremi, nöbet, serebral ödem bulunmaktaydı. Yoğun bakıma alınan hastanın tedavisi yapılarak 3.günde dahiliye servisine taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Polidipsi, su intoksikasyonu, hiponatremi

Murat Tolga Avşar, Mehmet Toptaş, İbrahim Akkoç. Psychogenic Polydipsia-Associated Water Intoxication: Case Report. . 2018; 58(4): 229-231

Corresponding Author: Murat Tolga Avşar, Türkiye
LookUs & Online Makale