ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Causes and Outcomes of Domestic Falls of the Patients Aged 65 and Over []
. 2020; 60(2): 151-155 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.21043

Evaluation of Causes and Outcomes of Domestic Falls of the Patients Aged 65 and Over

Nazmiye Koyuncu1, Özgur Karcıoğlu2
1Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To describe the characteristics of the elderly patients admitted to the emergency department (ED) due to domestic falls concerning the causes and outcomes of the accident.
METHODS: This study included all consecutive elderly patients admitted to the ED within two months due to domestic falls. Descriptive analyses regarding demographics, history, and clinical findings were performed.
RESULTS: In this study, 159 elderly patients were admitted with falls in the study period, while 73 patients had exclusion criteria. Mean age was 76.7±7.1 and 68.4% (n=59) were female. 81.2% of the patients were diagnosed with soft tissue injuries. Sixteen patients with fractures were older than patients without fractures (p=0.016). “Trip and fall” was the most common mechanism (n=37, 43.5%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although a majority of domestic falls in the elderly result in simple injuries, fractures occur in older patients, patients with smoking habits and/or alcohol use, or on routine use of medicines.

Keywords: Domestic accident, domestic falls, emergency department; elderly; fall risk.

Altmış Beş Yaş ve Üstü Hastaların Düşme Nedenleri ve Klinik Sonuçları Açısından Değerlendirilmesi

Nazmiye Koyuncu1, Özgur Karcıoğlu2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı acil servise ev içi düşme nedeni ile başvuran 65 yaş ve üstü hastaların evde düşme nedenleri ve klinik sonuçları açısından değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma Acil Servise 2 aylık dönemde ev içi düşme ile başvuran hastalar üzerinde yapılmıştır. Hastaların sosyodemografik verileri, ilaç kullanımı, evin hangi bölümünde düştüğü, düşmeye neden olan durum, hastaya konan tanı, yatış/ taburculuk gibi veriler belirlenmiş ve bu veriler birbiriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Bu kriterlerle başvuran 159 hastadan 73’ü kriterlere uymadığı için çalışma dışında kalmıştır. Olguların 59’u (%68,4) kadın; ortalama yaş 76,7’dir. Olguların 69’u (%81,2) yumuşak doku travması (YDT), 16’sı (%18,9) kırık tanısı almıştır. Kırık saptanan 16 hasta daha yaşlıdır (p=0.016). Ayak takılması en sık düşme nedenidir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ev içi düşme nedeni ile başvuran yaşlılarda düşmeler büyük oranda basit yaralanmalar ile sonuçlansa da daha yaşlı, sigara/alkol alışkanlığı olan, düzenli ilaç kullananan hastalarda kırık saptanma oranı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, ev içi düşme, yaşlı, düşme riski, ev kazası

Nazmiye Koyuncu, Özgur Karcıoğlu. Evaluation of Causes and Outcomes of Domestic Falls of the Patients Aged 65 and Over. . 2020; 60(2): 151-155

Corresponding Author: Nazmiye Koyuncu, Türkiye
LookUs & Online Makale