ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sporadic hemiplegic migraine, a case report []
. Ahead of Print: HNHJ-36854 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.36854

Sporadic hemiplegic migraine, a case report

Davut Tekyol1, İbrahim Altundağ1, Nihat Müjdat Hökenek2
1Department of Emergency Medicine, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Complaint of headache is a frequent application to the emergency department. Most of the patients have benign primary headache so a fast and effective treatment is sufficient. A 24-year-old patient was admitted to the emergency department with symptoms of headache, slowing down in speech, numbness and weakness on the left side. After the examinations, the patient was diagnosed with hemiplegic migraine attack. During follow-up, the patient's muscular weakness and symptoms totally improved and migraine prophylaxis was started. Hemiplegic migraine, a rare subtype of migraine, characterized by recurrent focal weakness and headache episodes, was reviewed on this case.

Keywords: Hemiplegic migraine, Sporadic hemiplegic migraine, Migraine, Hemiplegia

Sporadik hemiplejik migren, bir olgu sunumu

Davut Tekyol1, İbrahim Altundağ1, Nihat Müjdat Hökenek2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Kartal Dr. Lutfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

Baş ağrısı şikayeti acil servise sık yapılan bir başvurudur. Hastaların çoğunda benign primer baş ağrısı görülmekte, hızlı ve etkin bir tedavi yeterli olmaktadır. sadece %1-5’i ciddi ya da sekonder baş ağrılarını oluşturmaktadır. 24 yaşında baş ağrısı, konuşmada yavaşlama, sol tarafında uyuşma ve güçsüzlük semptomları ile acil servise getirilen hastanın yapılan değerlendirmeler sonucunda hemiplejik migren atağı olduğu anlaşıldı. Takiplerinde kas güçsüzlüğü ve semptomları tamamen düzelen hastaya migren proflaksisi başlandı. Tekrarlayan fokal güçsüzlük ve baş ağrısı epizotları ile karakterize nadir görülen bir auralı migren alt tipi olan hemiplejik migren bir olgu üzerinde gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemiplejik migren, Sporadik hemiplejik migren, Migren, HemiplejiCorresponding Author: Davut Tekyol, Türkiye
LookUs & Online Makale