ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Çocukluk çağında masif hemobili []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-37450 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.37450

Çocukluk çağında masif hemobili

Ayşenur Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Hemobili pediatrik populasyonda çok seyrek görülür; bu nedenle de teşhis konusundaki zorluklar halen devam etmektedir. Haemobilia, genel bir dolaşımdaki bir damar ile safra sistemi arasındaki anormal bir ilişkiyi belirtir. Çocuklarda hemobili tedavisi için üst gastrointestinal sistemden kanama ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Hemobili nedenlerinin ve tedavisinin farkında olunması hekimlerin hastalarını daha etkili bir şekilde tedavi etmesini sağlar.
Bu çalışmada, hastalarda ve özellikle çocuklarda hemobilinin nedenleri, teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgili zorluklar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemobili, Tıkanma Sarılığı, Endoskopi, Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi, Biliyer Bilgisayarlı Tomografik Anjiografi, Manyetik Resonans Kolanjio Pankreatografi.

Massive hemobilia in childhood

Ayşenur Celayir
University of Health Science, İstanbul Zeynep Kamil Maternity and Children’s Health Training and Research Center, Department of Pediatric Surgery; Istanbul, Turkey

Hemobilia is very rare in pediatric population; so it continues to be a diagnostic challenge. Haemobilia denotes an abnormal communication between a vessel of the splanchnic circulation and the biliary system. The treatment planning for hemobilia should be performed in children; therefore, differential diagnosis is very important to find the cause of upper gastrointestinal bleeding. Awareness of causes and management of upper gastrointestinal bleeding and hemobilia should allow physicians to treat their patients more effectively.

In this study, ethiology of hemobilia and these challenges involved in the diagnosis and surgical management modalities of the massive hemobilia in patients, especially in children have been reviewed.

Keywords: Hemobilia, Obstructive Jaundice, Endoscopy, Endoscopic Retrograd Cholangio Pancreatography, Biliary Computed Tomography Angiography, Magnetic Resonance Cholangio Pancreatography.Sorumlu Yazar: Ayşenur Celayir, Türkiye
LookUs & Online Makale