ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Intrathoracic Giant Desmoid Tumor: Case Report []
. Ahead of Print: HNHJ-41275 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.41275

Intrathoracic Giant Desmoid Tumor: Case Report

Elçin Ersöz Köse1, Gökay Reyhan1, Tuğba Coşgun2, Şenol Ürek2, Çağatay Tezel2
1Health Sciences University, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey
2Health Sciences University, Sureyyapasa Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, İstanbul, Turkey

Desmoid tumor is an uncommon, hystologically benign tumor originating from facial and musculoapaneurotic tissues, however, it is locally aggressive. It is frequently observed in the abdominal zone. Nevertheless, it is rare in the chest wall. The most efficient and outstanding treatment is surgery. In this case, we presented male patient who is 66-year-old. The patient admitted with shortness of breath and back pain in the last four months, and we learned he has a history of bypass surgery in 2010, there is a mass lession from the left lung in the chest x-ray. This lesion is determined in the upper lobe of the left lung which is 135 x 98 x 74mm size at the thoracic computed tomography. Left thoracotomic incision has been done and 25 x 15 x 6cm (1195gr) mass has been removed. In this case, we reported a 66-years-old man, who hasn’t any complication and recurrence in postoperatif periot.

Keywords: Desmoid tumor, intrathoracic, surgical treatment

İntratorasik Dev Desmiod Tümör Saptanan Olgu Sunumu

Elçin Ersöz Köse1, Gökay Reyhan1, Tuğba Coşgun2, Şenol Ürek2, Çağatay Tezel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey

Desmoid tümör fasyal ve muskuloapenevrotik dokulardan gelişen histolojik olarak benign, fakat lokal olarak agresif seyirli, ender görülen bir tümördür. Sıklıkla abdominal yerleşimlidir. Göğüs duvarında, intratorasik ise ender olarak rastlanılır. En etkin tedavi cerrahidir. Altmışaltı yaşında erkek olgu nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayeti ile hastanemize başvurdu. Olgunun 2010 yılında bypass öyküsü mevcut olup 4 aydır nefes darlığı ve sırt ağrısı şikayetleri olması nedeni ile çekilen akciğer grafisinde, sol akciğerinde kitle saptandı. Bilgisayarlı toraks tomografisinde sol üst lobda 13x17cm büyüklüğünde kitle saptanan hastaya öncelikle biyopsi yapıldı. Patoloji sonucu desmoid tümör ile uyumlu geldi. Torakotomi de 25x15x6cm(1195gr) olan kitlenin tamamı eksize edildi. Biz bu yazımızda postoperatif takiplerinde herhangi bir komplikasyon ve nüks gelişmeyen 66 yaşında erkek hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Desmoid tümör, intratorasik, cerrahi tedaviCorresponding Author: Elçin Ersöz Köse, Türkiye
LookUs & Online Makale