ISSN : 2630-5720

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Nadir Bir Menenjit Etkeni: LACTOBACILLUS CASEI []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-43153 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.43153

Nadir Bir Menenjit Etkeni: LACTOBACILLUS CASEI

Abdullah Yazar1, Fatih Akın1, Esra Ture1, Metin Doğan2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

Lactobacillus casei, probiyotik grubundan olup ağız ve bağırsak florasında bulunan bir bakteri türüdür. Ağız içi enfeksiyonlarını kontrol altına almada etkili oldukları ve gastrointestinal hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde faydalı oldukları bilinen bu mikroorganizmalar sağlıklı insanlarda nadiren enfeksiyona neden olurlar. Bu olguda yoğun bakım ünitesinde yatan bir çocukta beyin omurilik sıvısı kültürü incelemesinde Lactobacillus casei gösterilmiştir. Gastrostomisi bulunan ve tekrarlayan menenjit geçiren olgularda Lactobacillus casei, etken olarak düşünülmesi gereken bir patojendir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Menenjit, Lactobacillus casei

A Rare Cause of Meningitis: LACTOBACILLUS CASEI

Abdullah Yazar1, Fatih Akın1, Esra Ture1, Metin Doğan2
1Necmettin Erbakan University, Meram School of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Emergency, Konya, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Meram School of Medicine, Department of Microbiology, Konya, Turkey

Lactobacillus casei is a probiotic bacteria, which is found found in the mouth and intestinal flora. These microorganisms, which are known to be effective in controlling oral infections and in the prevention and treatment of gastrointestinal diseases, rarely cause infection in healthy people. Here, Lactobacillus casei was shown in cerebrospinal fluid culture of a child, who was hospitalized in the intensive care unit. Lactobacillus casei is a pathogen that should be considered as a causative agent in patients with gastrostomy and recurrent meningitis

Keywords: Child, Meningitis, Lactobacillus caseiSorumlu Yazar: Abdullah Yazar, Türkiye
LookUs & Online Makale