ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science An unusual presentation of Guillain-Barre Syndrome: Bilateral ptosis with anti-GQ1b Antibody Positivity []
. Ahead of Print: HNHJ-44227 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.44227

An unusual presentation of Guillain-Barre Syndrome: Bilateral ptosis with anti-GQ1b Antibody Positivity

Mustafa Ülker, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil, Fatma Betül Özdilek
Erenköy Mental Health and Neurology Training and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

Guillain-Barre syndrome (GBS) is an acute-onset, immune mediated disorder of the peripheral nervous system characterised by rapidly developing motor weakness. GBS patients often develop cranial nerve involvement, usually in the form of facial or pharyngeal weakness. Ocular involvement and in particular isolated ptosis without ophtalmoplegia are rare manifestations and may pose to considerable diagnostic challenges. Herein, we report a young man presenting with bilateral ptosis along with mild generalised weakness as initial manifestations of GBS.

Keywords: Guillain-Barre syndrome, ptosis, anti-GQ1b positivity

Sıradışı Başlangıç Semptomlu Bir Guillain-Barre Sendromu: Bilateral pitoz ve anti-GQ1b pozitifliği

Mustafa Ülker, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil, Fatma Betül Özdilek
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Guillain-Barre sendromu(GBS) hızla gelişen motor zaafiyetle prezente olan, periferik sinir sisteminin immün aracılı bir hastalığıdır. GBS hastalarında kranial sinir tutulumları nadir olmayıp, sıklıkla fasial ve faringeal kaslarda güçsüzlük şeklindedir. Ekstraokuler kas tutulumları ve özellikle oftalmopleji olmaksızın pitoz nadiren karşılaşılan klinik prezentasyonlar olup teşhiste güçlük yaratabilir. Hastalığın başlangıç bulguları olarak bilateral pitoz ve hafif jeneralize güçsüzlük tespit edilen genç erkek bir vakayı tartışma eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barre sendromu, pitoz, anti-GQ1b pozitifliğiCorresponding Author: Mustafa Ülker, Türkiye
LookUs & Online Makale