ISSN: 2630-5720

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Late, Rare And Asymptomatic Bladder Metastasis Of Breast Carcinoma: A Case Report []
. Ahead of Print: HNHJ-44711 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.44711

Late, Rare And Asymptomatic Bladder Metastasis Of Breast Carcinoma: A Case Report

Murat Öztürk1, Serdar Aykan2, Nizamaddin Koca3, Soner Çoban1, Gül Ayşen Öztürk4, Muhammet Güzelsoy1, Ali Rıza Türkoğlu1
1Department Of Urology, University Of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training & Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department Of Urology, University Of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training & Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department Of Internal Medicine, University Of Health Sciences, Bursa Yuksek Ihtisas Training & Research Hospital, Bursa, Turkey
4Department Of Radiation Oncology, Bursa Ali Osman Sonmez Oncology Hospital, Bursa, Turkey

Breast carcinoma is the most common cancer after non-melanoma skin cancers. It is often metastasizing to lung, lymph node, and liver and rarely spreads to bladder. Bladder cancer usually appears with painless clotted macroscopic hematuria. Although there is no symptom of any specific organs, in case of a malignancy all organs must be checked about metastasis for a whole lifetime. In this case, we are presenting late onset asymptomatic bladder metastasis in a patient with different primary tumors in each breast.

Keywords: Breast cancer, bladder cancer, metastasis, bladder metastasis

Meme Kanserinin Geç, Nadir Ve Asemptomatik Mesane Metastazi

Murat Öztürk1, Serdar Aykan2, Nizamaddin Koca3, Soner Çoban1, Gül Ayşen Öztürk4, Muhammet Güzelsoy1, Ali Rıza Türkoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Bursa, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İstanbul, Turkey
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği, Bursa, Turkey
4Bursa Ali Osman Sonmez Onkoloji Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, Bursa, Turkey

Meme kanseri melanom dışı cilt kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Sıklıkla akciğer, lenf nodu ve karaciğere nadiren de mesaneye metastaz yapar. Mesane kanseri sıklıkla ağrısız, pıhtılı hematüri ile ortaya çıkar. Malignite durumunda, hiçbir bulgu olmasa bile tüm organ sistemleri ömür boyu metastaz açısından kontrol edilmelidir. Biz burada her iki memesinde farklı patolojilere sahip primer tümörü olan hastada geç dönemde gelişen asemptomatik mesane metastazını sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, mesane kanseri, metastaz, mesane metastazıCorresponding Author: Serdar Aykan, Türkiye
LookUs & Online Makale