ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Refractive Results and Endothelial Safety of a Foldable Iris-claw Phakic Intraocular Lens []
. 2020; 60(2): 178-181 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.58672

Refractive Results and Endothelial Safety of a Foldable Iris-claw Phakic Intraocular Lens

İhsan Çakır, Alper Ağca, Dilek Yaşa, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Mustafa Gürkan Erdoğan, Ahmet Demirok
Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Beyoglu Eye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To report long term results after foldable iris-claw phakic intraocular lens (pIOL) implantation for the treatment of high myopia.
METHODS: The medical records of patients who underwent Artiflex (Ophtec BV, Netherlands) or Veriflex (Abbott Medical Optics Inc., USA) pIOL were retrospectively analyzed. Patients with five years of follow-up were included in this study. Uncorrected distance visual acuity (UDVA), corrected distance visual acuity (CDVA), and central endothelial cell density (ECD) were analyzed preoperatively and in five years after surgery. The complications observed during and after surgery were also recorded.

RESULTS: This study included 23 eyes of the 23 patients. Mean preoperative SE was -10.71D±2.84D and improved to -1.60D±0.80D at the postoperative 5-year visit. Mean preoperative and postoperative UDVA were 1.47±0.22 logMAR and 0.26±0.16 logMAR, respectively (p<0.05). Mean preoperative and postoperative CDVA were 0.26±0.15 logMAR and 0.17±0.12 logMAR, respectively (p<0.05). Mean ECD decreased from 2526±268 cells/mm2 to 2357±295 cells/mm2 in five years postoperatively. (p<0.05) In two eyes, a temporary, steroid-induced increase in intraocular pressure (IOP) was detected.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Artiflex/Veriflex pIOL implantation was found safe and effective in five years after surgery. However, a 5-year follow-up is not sufficient to evaluate its long term endothelial safety profile.

Keywords: Endothelial cell density, high myopia; phakic intraocular lens.

Katlanabilir iris kıskaçlı fakik göz içi lensinin refraktif sonuçları ve endotel güvenliği

İhsan Çakır, Alper Ağca, Dilek Yaşa, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Mustafa Gürkan Erdoğan, Ahmet Demirok
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yüksek miyopinin tedavisi için implante edilen bir fakik iris kıskaçlı göz içi lensinin (fGİL) uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Artiflex (Ophtec BV, Hollanda) ya da Veriflex (Abbott Medical Optics Inc., Kalifornia) fGİL’i implante edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Beş yıl takip süresi bulunan hastalar çalışma kapsamına alındı. Hastaların ameliyat öncesindeki ve ameliyat sonrası beşinci yıldaki manifest refraksiyonlarının sferik eşdeğerleri (SE), düzeltilmemiş görme keskinlikleri, düzeltilmiş görme keskinlikleri, santral endotel hücre yoğunlukları ve komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 23 hastanın 23 gözü alındı. Ameliyat öncesi ortalama SE -10,71D±2,84 D idi ve ameliyat sonrası beşinci yılda -1,60D±0,80 D olarak tespit edildi. Ameliyat öncesindeki ve ameliyat sonrası beşinci yıldaki ortalama düzeltilmemiş görme keskinlikleri sırasıyla 1,47±0,22 logMAR ve 0,26±0,16 logMAR idi (p<0,05). Ameliyat öncesindeki ve ameliyat sonrası beşinci yıldaki ortalama düzeltilmiş görme keskinlikleri sırasıyla 0,26±0,15 logMAR and 0,17±0,12 logMAR idi (p<0,05). Ortalama endotel sayısı ameliyat öncesinde 2526±268 hücre/mm2 iken, beşinci yılda 2357±295 hücre /mm2 olarak bulundu (p<0,05) Ameliyat sonrası dönemde, iki hastamızda steroid kaynaklı geçici göz içi basıncı artışı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ameliyat sonrası 5. yılda Artiflex/Veriflex fGİL implantasyonu etkili ve güvenli bulanmuştur. Ancak 5 yıllık takip süresi endotelyal güvenlik profilini ortaya koymak açısından yeterli değildir

Anahtar Kelimeler: Endotel hücre yoğunluğu, fakik göz içi lens, yüksek miyopi.

İhsan Çakır, Alper Ağca, Dilek Yaşa, Yusuf Yıldırım, Burçin Kepez Yıldız, Mustafa Gürkan Erdoğan, Ahmet Demirok. Refractive Results and Endothelial Safety of a Foldable Iris-claw Phakic Intraocular Lens. . 2020; 60(2): 178-181

Corresponding Author: İhsan Çakır, Türkiye
LookUs & Online Makale