ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The evalution of ASA 3-4 and 5 patients admitted intensive care unit in postoperative period []
. Ahead of Print: HNHJ-59389 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.59389

The evalution of ASA 3-4 and 5 patients admitted intensive care unit in postoperative period

Murat Tolga Avşar1, İbrahim Akkoç2, Mehmet Toptaş2, Zeynep Zehra Gumus3
1Gebze Fatih State Hospital
2Haseki Education and Research Hospital
3lİzmir Katip Çelebi University Atatürk Education and Research Hospital

INTRODUCTION: Postoperative complications contributes high mortality rates. Preoperative evaluation is performed to determine the risk of complications and mortality. Hence we aimed to evaluated ASA 3, 4 and 5 patients and their postoperative prognosis.
METHODS: The patients, admitted to intensive care unit in a tertiary hospital in Turkey in a year, were evaluated retrospectively.
RESULTS: Among 590 patients, the mean age was 62.7±17.5. Postoperatively, 94.4% of the patients were discharged. But 5.6% the patients died and all of them had an emergency surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative evaluation supplies a valuable estimation of patient prognosis. We recommend that the patients who will undergo an emergency surgery, should be carefully followed during both under anesthesia and in intensive care unit.

Keywords: intensive care unit, ASA, postoperative period

Postoperatif dönemde yoğun bakımda yatan ASAsı 3-4-5 olan hastaların değerlendirilmesi

Murat Tolga Avşar1, İbrahim Akkoç2, Mehmet Toptaş2, Zeynep Zehra Gumus3
1Gebze Fatih Devlet Hastanesi
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif komplikasyonlar yüksek mortalite oranlarına katkıda bulunur. Komplikasyon ve mortalite riskini belirlemek için preoperatif değerlendirme yapılır. Bu nedenle ASA 3, 4 ve 5 hastaları ve postoperatif prognozlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun bakım ünitelerinde bir yıl boyunca yatan, ASA 3-4 ve 5 olan hastaları retrospeksif olarak inceledik.
BULGULAR: 590 hastayı inceledik.Yaş ortalaması 62.7±17.5 idi. Hastaların % 94.4ü taburcu oldu. %5.6 hasta eksitus oldu. Eksitus olan hastaların hepsi acil vakaydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif değerlendirme hasta prognozu için değerli bir tahmin sağlar. Acil ameliyat olacak hastaların hem anestezi öncesi hem de yoğun bakım ünitesinde dikkatle takip edilmelerini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım, ASA, postoperatif dönemCorresponding Author: Murat Tolga Avşar, Türkiye
LookUs & Online Makale