ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Rare Cause of Plummer-Vinson Syndrome: Celiac Disease []
. 2020; 60(2): 203-205 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.76094

A Rare Cause of Plummer-Vinson Syndrome: Celiac Disease

Zülfikar Bilge1, Hakan Aydın2, Abdullah Algın3, Hüseyin Fındıklı4, Şahin Çolak5
1Department of Gastroenterology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey
2Department of Internal Medicine, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. Ilhan Varank Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Internal Medicine, Necip Fazil City Hospital, Kahramanmaras, Turkey
5Department of Emergency Medicine, University of Health Science Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Plummer-Vinson syndrome (PVS) is a clinical condition accompanied by dysphagia, iron deficiency anemia and esophageal web. PVS has not been encountered in recent years since the factors related to nutritional have been improved and iron deficiency anemia has been diagnosed and treated early. A rare cause of PVS is Celiac disease. There are very few cases reported in the literature related to Celiac disease and PVS coexistence. We wanted to present this case both to emphasize this togetherness PVS is rarely seen and because PVS may still be seen today.

Keywords: Celiac disease, iron deficiency anemia; plummer-Vinson syndrome.

Plummer-Vinson sendromunun nadir bir nedeni: Çölyak Hastalığı

Zülfikar Bilge1, Hakan Aydın2, Abdullah Algın3, Hüseyin Fındıklı4, Şahin Çolak5
1Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye
2Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye
3Sancaktepe Şehit Prof.Dr İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

Plummer-Vinson Sendromu; disfaji, demir eksikliği anemisi ve özofageal web ile giden klinik bir durumdur. Son yıllarda beslenme ile ilişkili bozuklukların olmaması ve demir eksikliği anemisinin erken teşhis ve tevdisinden dolayı sıklıkla görülmemektedir. Plummer-Vinson sendromunun nadir nedenlerinden biri çölyak hastalığıdır. Çölyak hastalığı ile birlikte Plummer-Vinson sendromunun birlikteliği ile seyreden literatürde az sayıda vaka billdirilmiştir. Bu vakada nadir birliktelik olmasına rağmen günümüzde de halen görülebildiğini ve akılda tutulması gerektiğini dikkat çekmek amaçlı yazıya aldık.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, demir eksikliği anemisi; plummer-Vinson sendromu.

Zülfikar Bilge, Hakan Aydın, Abdullah Algın, Hüseyin Fındıklı, Şahin Çolak. A Rare Cause of Plummer-Vinson Syndrome: Celiac Disease. . 2020; 60(2): 203-205

Corresponding Author: Abdullah Algın, Türkiye
LookUs & Online Makale