ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Congenital Brucellos in a Premature Infant []
. Ahead of Print: HNHJ-78055 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.78055

Congenital Brucellos in a Premature Infant

Erkan Yetmiş, Sevinç Çelik, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul

Brucellos is a worldwide infectious disease caused by Brucella type bacteria. The infection is transmitted to humans through consumption of unpasteurized milk, direct contact with infected animals. Congenital brucellosis occurs by means of trans-placental transmission due to maternal infection during pregnancy or ingestion of contaminated maternal secretions during birth and breastfeeding. Diagnosis of brucellosis is made by culture or serology. In this article, the case of a premature infant with congenital brucellosis presumed to be acquired trans-placental transmission is reported because of the rarity of such cases. We note that preventive procedures should be taken in order to protect pregnant women living in high-risk areas where brucellosis is endemic.

Keywords: Brucellos, intrauterine infection, preterm newborn

Prematür Bir Bebekte Konjenital Bruselloz

Erkan Yetmiş, Sevinç Çelik, Çiğdem Sağ, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

Bruselloz brusella cinsi bakterilerle oluşan ve tüm dünyada önemli sağlık sorunlarına neden olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Enfeksiyon, insanlara pastörize edilmemiş sütlerin tüketilmesi, enfekte hayvanlarla doğrudan temas ve aerosollerin inhale edilmesiyle bulaşır. Konjenital bruselloz, gebelik döneminde maternal enfeksiyona bağlı olarak plasenta aracılığıyla, doğumda; kontamine maternal sekresyonların aspirasyonuyla ve anne sütüyle bakteri bulaşı sonucu oluşanilmektedir. Bruselloz tanısı kültür veya seroloji ile konulmaktadır. Bu yazıda, transplasental geçtiği düşünülen konjenital bruselloz tanısı konulan prematüre bir olgu, seyrek görülmesi nedeniyle sunuldu. Brusellozun endemik olduğu yüksek riskli bölgelerde yaşayan gebe kadınlarda koruyucu önlemlerin alınması gerektiği vurgulanmak istendi.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, intrauterine enfeksiyon, prematüre yenidoğanCorresponding Author: Erkan Yetmiş, Türkiye
LookUs & Online Makale