ISSN : 1300 - 6363

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Lökositoklastik Vaskülit ve Renal Hücreli Karsinom []
. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-87004 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.87004

Lökositoklastik Vaskülit ve Renal Hücreli Karsinom

Dua Cebeci1, Şirin Yaşar1, Hüsna Güder1, Fatih Göktay1, Pembe Gül Güneş2, Sema Aytekin1
1Haydarpaşa Numune Eiğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü
2Haydarpaşa Numune Eiğitim ve Araştırma Hastanesi,Patoloji Bölümü

Lökositoklastik vaskülit küçük damarların inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Etiyolojide ilaçlar, enfeksiyonlar, maligniteler, sistemik inflamatuvar hastalıklar gibi çeşitli nedenler yer almaktadır. Ancak olguların bir kısmında neden saptanamamakta ve bu olgular idiyopatik olarak değerlendirilmektedir (1). Renal hücreli karsinom (RHK) ile ilişkili lökositoklastik vaskülit olgusu literatürde az sayıda bildirilmiştir. Bu bildiride lökositoklastik vaskülit nedenleri araştırılırken RHK saptanıp başarılı bir şekilde cerrahi tedavi uygulanan hasta sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vaskülit, Renal Hücreli Karsinom, Böbrek

Leukocytoclastic Vasculitis and Renal Cell Carcinoma

Dua Cebeci1, Şirin Yaşar1, Hüsna Güder1, Fatih Göktay1, Pembe Gül Güneş2, Sema Aytekin1
1Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Deparrtment of Dermatology
2Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Deparrtment of Pathology

Leukocytoclastic vasculitis (LCV) is the most common form of cutaneous vasculitis which represents inflammation of small vessels in the skin stemming from immune complex deposition. The disease can affect many different organs of the body such as the kidneys, central nervous system, heart, gastrointestinal tract, and lungs or it can be confined to only the skin. Clinically, LCV presents with an eruption of palpable purpuric papules, which may have central vesicles or pustules and may coalesce into larger plaques. LCV causative factors or associated diseases are usually drugs, infection, rheumatic or collagen vascular disease, but rarely malignancies. There are few resources of LCV in association with RCC. We report our case with LCV leading to the discovery of an as yet asymptomatic, surgically curable renal cell carcinoma of the kidney.

Keywords: Vasculitis, Renal Cell Carcinoma, KidneySorumlu Yazar: Dua Cebeci, Türkiye
LookUs & Online Makale